Radionice u najavi : „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“ te „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“

U utorak 25.10.2016. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Gradske Vijećnice Grada Mostara održat će se radionica „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“, a…

Opširnije Radionice u najavi : „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“ te „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“

Održan regionalni trening “Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika i analiza lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja”

U Vrnjačkoj Banji je od 29. avgusta do 2. septembra 2016. godine održana trodnevna regionalna obuka trenera na teme „Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika i…

Opširnije Održan regionalni trening “Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika i analiza lokalnih, nacionalnih i EU politika i instrumenata ruralnog razvoja”

Održan regionalni trening za trenere iz oblasti ”Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika (policy research) lokalnih, nacionalnih i EU politika (EU policy) i instrumenata ruralnog razvoja” na projektu ALTER

U okviru realizacije projekta ALTER, održan je petodnevni regionalni trening za trenere iz oblasti zagovaranja, lobiranja i istraživanje politika (policy research) lokalnih, nacionalnih i EU…

Opširnije Održan regionalni trening za trenere iz oblasti ”Zagovaranje, lobiranje i istraživanje politika (policy research) lokalnih, nacionalnih i EU politika (EU policy) i instrumenata ruralnog razvoja” na projektu ALTER

Udruženje ‘’Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini’’ je potpisalo Ugovor za implementaciju projekta ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja)

Udruženje ‘’Mreža za ruralni razvoj u BiH’’ je potpisalo Ugovor za implementaciju projekta “ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne…

Opširnije Udruženje ‘’Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini’’ je potpisalo Ugovor za implementaciju projekta ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja)