Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Mreža) osnovana je 2014. godine uz podršku projekta pod nazivom Savez za zajednički ruralni razvoj (ACoRD – Alliance for Common Rural Development). Projekat ACoRD je finansirala Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”, a implementirali su ga ACED iz Banja Luke- vodeći partner, REDAH iz Mostara, UG NEŠTO VIŠE iz Sarajeva i LAG Una-Sana iz Sanskog Mosta, koji su kasnije  bili i osnivači i aktivni učesnici u svim procesima koji su se dešavali u okviru Mreže.

Mreža je osnovana od strane 18 organizacija civilnog društva (OCD) aktivnih u sprovođenju projekata iz oblasti ruralnog razvoja. Osnivačka skupština Mreže je održana 25.04.2014. godine u Sarajevu, a upis u registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH je izvršen 22.10.2014. godine.

Osnivači Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini su:
1. Udruženje ”Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj” – ACED
     Prvog Krajiškog korpusa 102 78000 Banja Luka
2. Udruženje LIR EVOLUCIJA
     Bulevar Stepe Stepanovića 132, Banja Luka
3. Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu – ERRDO
     Kralja Petra I Karađorđevića 125, Banja Luka
4. Udruženje ”Lokalna akciona grupa Savus” – LAG SAVUS
     Vidovdanska 7, Gradiška
5. Udruženje ”Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu” – REDAH
     Kneza Mihajla Viševića Humskog 11, Mostar
6. Udruženje građana za ruralni razvoj i zaštitu okoliša – ECO LINE
     Vrapčići bb, Mostar
7. Udruženje za poduzetništvo i posao ”LINK” Mostar
     Adema Buća 32, Mostar
8. Ekološka Udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača ”EKO PLOD” Prozor-Rama
     Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama
9. Udruženje ”BOSPER”
     Bukinje bb, Tuzla
10. Udruženje za podršku i razvoj ”Sistem”
        Hasana Aganovića Tača 32, Brčko distrikt BiH
11. Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče – UPIP
        Stjepana Radića bb, Žepče
12. Udruženje ”Lokalna akciona grupa regije Doboj” – LAG regije Doboj
        Nemanjina 6, Doboj
13. Udruženje građana ”NEŠTO VIŠE”
        Trg Sabora bosanskog 36, Sarajevo
14. Udruženje ”Lokalna akciona grupa Una-Sana” – LAG Una-Sana
        Trg Oslobodilaca bb, Sanski Most
15. Udruženje “Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD”
        Muhsina Rizvića 11, Bihać
16. Udruženje “Regionalni razvojni servis-RRS”
        Bihaćki put bb, Drvar
17. Udruženje građana ”Lokalna akciona grupa Devetak” – LAG Devetak
        Preobraženska bb, Rogatica
18. Udruženje ”Lokalna akciona grupa Drina” – LAG Drina
        Omladinska bb, Ustikolina