GREEN WORKS

“GreenWorks” je projekat koji će biti realizovan u BiH sa ciljem zaštite zemljišta i vazduha.
Glavne aktivnosti uključuju, treninge za predstavnike organizacija civilnog društva uključujući oblast izgradnje kapaciteta OCD-a u smislu njihove održivosti kao i o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša sa specifičnim temama vezanim za “zelena” rješenja u zaštiti zemljišta i vazduha, dodjelu grantova za organizacije civilnog društva, izradu studije, kampanju podizanja svijesti…
Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim područjima, a realizuju ga:

JAČANJE UMREŽAVANJA NA ZAPADNOM BALKANU ZA SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Balkanskom Mrežom za ruralni razvoj (BRDN) i njenim članicama realizuje projekat ”Jačanje umrežavanja na Zapadnom Balkanu za socio-ekonomski razvoj ruralnih područja”. Projekat finansira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kao dio projekta Podrška ekonomskoj diversifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Evropi (Support to economic diversification of rural areas in Southeast Europe – SEDRA II).

Cilj: Jačanje pozicije BRDN-a i njenih članica, nacionalnih mreža ruralnog razvoja zemalja Zapadnog Balkana, kao pokretačkih snaga u društveno-ekonomskom razvoju ruralnih područja u regionu Zapadnog Balkana, aktivno doprinoseći procesima donošenja odluka u ruralnom razvoju.

Podcilj 1: Razvijanje kapaciteta ruralnih aktera kao dijela LAG-ova i LAG inicijativa u šest zemalja Zapadnog Balkana za uspješnu implementaciju EU LEADER pristupa.

Podcilj 2: Jačanje uloge BRDN-a u umrežavanju i zagovaranju, kao odgovornog predstavnika ruralne zajednice za kreiranje i sprovođenje politika ruralnog razvoja u zemljama Zapadnog Balkana.

Podcilj 3: Poboljšanje učinka nacionalnih mreža ruralnog razvoja, kao ključnih predstavnika potreba ruralnih zajednica na nacionalnom nivou.