NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy

Ovaj trogodišnji projekat, pokrenut u aprilu 2018. godine, implementira sedam partnerskih organizacija sa Balkana i jedna zemlja članica Evropske Unije: Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Srbije, Albanska mreža za ruralni razvoj i Hrvatska mreža za ruralni razvoj.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške za jačanje uticaja Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN) i njenih članica na donošenje politika i odluka, kroz uključivanje u procese reforme poljoprivrednih i ruralnih programa i procese reforme politika za uvođenje koncepta zelene ekonomije.

Projekat ima tri specifična cilja:

1) Jačanje kapaciteta organizacija civilnih društava u svakodnevnom radu, zagovaranju i umrežavanju, kako bi se održala njihova uloga zagovornika poljoprivredne i ruralne reforme, na trasparentan i odgovoran način;

2) Uvođenje koncepta zelene ekonomije kao jedinstvenog preduzetničkog modela za ruralnu diverzifikaciju i održivost;

3) Balkanska mreža za ruralni razvoj i njene članice koriste razvoj politika baziran na dokazima i zagovaranje zasnovano na pravima u cilju podsticanja nacionalnih procesa usklađivanja sa poljoprivrednom politikom EU i promocijom zelene ekonomije.

Kao rezultat predloženih aktivnosti ojačaće se kapaciteti Balkanske mreže za ruralni razvoj za umrežavanje i zagovaranje, omogućiće se veće prepoznavanje, širenje uticaja i jačanje učešća u procesima donošenja odluka o politikama.

Ciljna grupa projekta je 900 predstavnika organizacija civilnog društva, namanje 7.000 različitih zainteresovanih učesnika, 200 organizacija civilnog društva, članova partnerskih organizacija i najmanje 70 predstavnika lokalnih i nacionalnih medija. Direktni korisnici projekta su organizacije civilnog društva, prije svega one koje su aktivne u ruralnom razvoju, diverzifikaciji ekonomskih aktivnosti, zaštiti životne sredine i očuvanju prirode. Direktni krajnji korisnici su stanovnici ruralnih područja, poljoprivrednici i agro-biznisi, kao i preduzetnici koji žele da investiraju u poslove zelene ekonomije.

Donator: Evropska komisija kroz Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017.

Trajanje: 11.04.2018. – 10.04.2021.

Ukupan budžet projekta je 1.071.269,13 EUR, od kojih je 964.069,13 EUR (89,99%) finansiranje od strane Evropske Unije.

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/Networking-and-Advocacy-for-Green-Economy-1916248161823295/