Sa željom da u Bosnu i Hercegovinu donesemo iskustva iz zemalja iz regiona i evropskih zemalja, kao i da omogućimo da se naš glas čuje u institucijama Evropske unije nadležnim za ruralni razvoj, učestvujemo u velikom broju međunarodnih aktivnosti, sa svojim partnerima:

    BRDN – Balkan Rural deveopment Network  (Balkanska mreža za ruralni razvoj)

Balkanska Mreža za ruralni razvoj je 20. maja 2013. godine uspostavljena kao neformalna mreža. Uspostavljena je u Andrevlju u Srbiji, tokom održavanja Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.  Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je 5. decembra 2014.god. u Banskom u Bugarskoj pristupila Balkanskoj mreži za ruralni razvoj, kao šesta članica.
Članice Balkanske mreže za ruralni razvoj su: 
1. Mreža za ruralni razvoj Albanije
2. Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini
3. Mreža za ruralni razvoj Crne Gore
4. Hrvatska Mreža za ruralni razvoj
5. Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova
6. Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije,
7. Mreža za ruralni razvoj Srbije

Više o BRDN-u možete saznati prateći link: http://www.brdnetwork.org/

 

  PREPARE AISBL- Partnership for Rural Europe (Partnerstvo za ruralnu Evropu)

PREPARE program je nastao 1999 godine sa ciljem olakšanja prilagođavanja poljoprivrede i ruralnog razvoja u 10 novih članica Evropske Unije u centralnoj i istočnoj Evropi. Cilj PREPARE programa je jačanje civilnog društva i promocija multinacionalne razmjene u ruralnom razvoju, sa glavnim fokusom na nove EU članice i zemlje koje su u predpristupnoj fazi, u centralnoj i istočnoj Evropi. PREPARE partneri su najviše radili na promociji dijaloga, povjerenja i saradnje između lokalnih organizacija, vlada i svih strana i stručnjaka uključenih u ruralni razvoj. Želja je bila ojačavanje ruralnih zajednica i njihovo učestvovanje u procesima donošenja odluka vezanih za održivi ruralni razvoj.  2016. godine, PREPARE je registrovna kao međunarodna neprofitna organizacija sa sjedištem u Briselu, i mi imamo predstavnika u Skupštine ove organizacije.

Više o PREPARE-u možete saznati prateći link: http://www.preparenetwork.org/ 

 

   “SWG” – Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe

„SWG“ je stalna radna grupa za ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi i ona je međunarodna međuvladina organizacija, sastavljena od vladinih institucija odgovornih za ruralni razvoj u svojim zemljama i teritorijama. Njegovo upravljačko i koordinacijsko tijelo je SWG Sjedište / Sekretarijat SWG-a sa sjedištem u Skoplju, Sjeverna Makedonija. SWG, kao platforma za umrežavanje i regionalnu saradnju, uspostavljen je tokom Foruma poljoprivrednih politika 2005 („Mogućnosti ruralnog razvoja za saradnju u jugoistočnoj Evropi“) koji je u junu 2005. održan u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Osnovan je na osnovu zajedničke želje za osnivanjem organizacije za održivi ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi. Kao organizacija, SWG je nepolitičko tijelo, koje djeluje u duhu prijateljstva i dobrosusjedstva, poboljšavajući međusobno poštovanje i povjerenje, dijalog i saradnju među državama članicama. Naša Mreža,  kao i sve članice BRDN-a su uvijek pozvane da prisustvuju svim značajnijim događajima koje SWG organizuje u okviru svog rada. Poštujući takav odnos, SWG je pozvan da prisustvuje svim značajnijim događajima koje organizuje BRDN i njene članice.

Više o SWG-u možete saznati prateći link: http://seerural.org/

 

   ELARD – European LEADER Association for Rural Development (Evropsko LEADER    udruženje za ruralni razvoj)

Samo mjesec dana nakon osnivanja, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRuBiH) je u svome nastojanju da se poveže sa drugim sličnim organizacijama postala član jedne od najznačajnijih organizacija u Evropi koja promoviše i implementira LEADER pristup u ruralnom razvoju. Na redovnoj sjednici skupštine Evropske LEADER asocijacije za ruralni razvoj (ELARD), održanoj 29. maja 2014. godine u Briselu, MRRuBiH jednoglasno je primljena u članstvo ove krovne evropske mreže. ELARD je osnovan u Belgiji 1999 godine, kao međunarodna neprofitna organizacija, od strane nacionalnih LEADER mreža i Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) iz Francuske, Grčke, Irske, Italije i Španije. Trenutno okuplja članove iz 22 zemlje, uglavnom članice evropske unije. Više od 1070 Lokalnih akcionih grupa je uključeno u rad ELARD-a, bilo kroz svoje nacionalne ili regionalne mreže ili kao samostalni članovi. ELARD konstantno radi na proširenju svog članstva, posebno među novim članicama EU i zemljama koje su u pretpristupnoj fazi, kako bi se stvorio raznovrstan kulturni i nacionalni front ujedinjen sa ciljem održivosti i razvoja ruralne Evrope.

Od 2017. godine nismo aktivni članovi ELARD-a, jer LAG-ovi iz BiH nemaju pristup LEADER mjeri finansiranja, niti sredstvima za transnacionalnu saradnju, ali  redovno primamo informacije od  njih i spremni smo da aktiviramo status kada se u BiH uspostavi LEADER i kada naši LAG-ovi budu mogli da učestvuju u aktivnostima ELARD-a.

Više o ELARD-u može saznati prateći link: http://www.elard.eu/

 

    European Rural Parliament – Evropski Ruralni Parlament

Kao jedni od značajnijih događaja koje ruralne zajednice organizuju u svojim državama, ističu se ruralni parlamenti, na kojima prisustvuje veliki broj zainteresovanih stručnjaka iz civilnoj sektora i stanovnika ruralnih područja. Da bi se napravio jedinstven glas prema institucijama Evropske unije,  uspostavljen je mehanizam Evropskog Ruralnog Parlamenta. Od 2013. godine, kada je održan prvi Evropski ruralni parlament, održani su i drugi (2015.), treći (2017.) godine i četvrti (2019. godine) se održava u novembru 2019. godine. Naše delegacije su prisustvovale na svim ruralnim parlamentima nakon osnivanje MRRu BiH, 2014. godine. Da bi se izborili da se i naš glas čuje na ovakvim skupovima, održan je prvi BiH Ruralni Parlament u maju 2015. godine, kao i prvi Balkanski Ruralni Parlament u junu 2018. godine. 

Najznačajnija dokumenta i deklaracije usvojene na Evropskim ruralnim Parlamentima:
Venhorst Declaration 2017
Manifesto 2017
Manifesto 2015
“ALL Europe shall live”
ERP Report 2013

Više o ERP možete pronaći na https://europeanruralparliament.com/index.php