PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Prava i obaveze članova u Mreži za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

Prava članova Mreže su: 

 • Da biraju i budu birani u tijela Mreže; 
 • Da ravnopravno s drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva Mreže; 
 • Da neposredno učestvuju u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Mreže; 
 • Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije; 
 • Da prate rad Mreže i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Mrežu; 
 • Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Mreže; 
 • Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Mreže.

Obaveze članova Mreže su:

 • da učestvuju u aktivnostima Mreže;
 • da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi s radom i aktivnostima Mreže;
 • da poštuju Pravilnik o članstvu i Etički kodeks Mreže
 • da promovišu djelatnost Mreže, a posebno značaj njenih programskih ciljeva;
 • da redovno izvršavaju preuzete obveze prema Mreži i sprovode odluke, stavove i zaključke tijela upravljanja Mreže.
 • da plaćaju članarinu na način i u visini koju odredi Skupština;

ETIČKI KODEKS ČLANOVA MRR u BiH

Preuzmite Etički kodeks Mreže za ruralni razvoj.