Kriterijumi za prijem novih članova u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini:

  • Pravno lice je registrovano kao Udruženje, fondacija ili LAG u BiH (dokazuje se kopijama registracionih dokumenata – Izvod iz sudskog registra); 
  • Protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika se ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj (dokazuje se ovjerenom izjavom); 
  • Da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke); 
  • Pravno lice je aktivno (imaju aktivne projekte u zadnjih dvije godine, organizacija bi za ispunjavanje ovog kriterija mora imati realizovana barem 1 projekat u rangu vrijednosti od 3 000 – 30 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 30 000 KM, u prethodnih 5 godina).
  • Da posjeduje organizacione i ljudske kapacitete i sposobnosti za implementaciju programa rada i ispunjavanje ciljeva Mreže – minimalno jedno aktivno lice koje je u zadnjih godinu dana bilo angažovano u udruženju na Ugovor o djelu ili ugovor o radu minimalno tri mjeseca.
  • Da posjeduje materijalne resurse neophodne za rad (kancelarija, sredstva za komunikaciju). 

Preuzmite dokument Zahtjev_za_clanstvo_V2.

Pravilnik o članstvu u MRR u BiH.