IPARD — Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (engl. Instrument for Pre-Accession in Rural Development) pretpristupni je program Evropske unije. IPARD je sastavni deo IPA fonda, odnosno njegova komponenta koja se odnosi na ruralni razvoj.

Ovaj instrument evropske pomoći zemljama koje su pred vratima EU zapravo je priprema za buduće učešće u kompleksnoj i jasno definisanoj Zajedničkoj agrarnoj politici Evropske unije (engl. Common agriculture policy CAP), koja predstavlja set pravila jednakih za sve i koja podrazumeva zajednički agrarni budžet. Kad država uđe u EU, dobija svoju kvotu u zajedničkom agrarnom budžetu, preko dva fonda — EAFRD (Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) i EAGF (Evropski poljoprivredni garancijski fond), a da bi nacionalna poljoprivreda efikasno usvojila način funkcionisanja tih instrumenata, važno je da fondove koji su joj na raspolaganju u pretpristupnom periodu što kvalitetnije iskoristi i savlada principe na kojima se zasniva CAP.

IPARD programom su definisane mjere podrške ruralnom razvoju u skladu sa aktuelnim EU uredbama, a one se odnose na:

  • ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
  • investiranje u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda (prioritetni sektori su mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesne prerađevine, kao i sektor voća i povrća)
  • ulaganje u diversifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu
  • pripremanje i sprovođenje lokalnih akcionih strategija — LEADER pristup
  • agroekološke mjere i organsku poljoprivredu

Da bi bilo koja zemlja mogla da koristi sredstva iz IPARD-a, mora biti osposobljena da upravlja ovim sredstvima kako predviđa Evropska komisija.

Što se tiče Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, još uvijek se čeka dogovor o uspostavljanju institucionalnih struktura koje bi omogućile zemlji da ostvari koristi od navedenog Instrumenta. Preostaje još i unapređenje administrativnih kapaciteta i struktura za koordinaciju unutar sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.