• Pomoć i podrška saradnji, dijalogu i sveukupnoj aktivnosti organizacija i institucija različitih profila koje djeluju u sektoru ruralnog razvoja, sa ciljem zastupanja interesa ruralnog stanovništva, razmjene informacija, znanja, iskustava i mišljenja koja će doprinijeti razvoju ovog sektora u skladu sa Zakonom.
 • Pomoć i podrška unapređenju i stvaranju uslova koji imaju za cilj razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini, poboljšanje kvalitete života i održivu iskoristivost postojećih resursa za razvoj u ruralnom području Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom.
 • Zastupanje interesa članova Udruženja.
 • Zalaganje za aktivno učestvovanje u procesu kreiranja politika i programa za ruralni razvoj u skladu sa Zakonom;
 • Saradnja sa zainteresovanim i nadležnim organima uprave, akademskim i stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, lokalnim upravama i drugim institucijama koje se bave ruralnim razvojem;
 • Rad na unapređenju kapaciteta članova Udruženja u svrhu dostizanja ujednačenih standarda rada kao i ostvarivanju njihove uloge i zadataka u ruralnom razvoju, te razvoju apsorpcionih kapaciteta svih članova Udruženja u skladu sa Zakonom
 • Rad na pružanju tehničke pomoći u organizovanju i sprovođenju javnih foruma na kojima će se okupljati akteri u lokalnoj zajednici, u cilju identifikovanja problema i iznalaženja rješenja;
 • Zalaganje za podsticanje, razvijanje i pružanje pomoći u osmišljavanju i sprovođenju projekata razvoja ruralnih zajednica u skladu sa Zakonom
 • Saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, pravnim licima, asocijacijama i institucijama vlasti u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom
 • Organizovanje samostalno ili u saradnji sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu seminara, radionica, debata, foruma, okruglih stolova, simpozijuma i drugih manifestacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom
 • Izdavanje knjiga, brošura, biltena, letaka, afiša i drugih publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom
 • Pomoć i podrška u povećavanju prepoznatljivosti kao i širenju i unapređenju aktera u ruralnom razvoju u skladu sa Zakonom;
 • Pomoć i podrška u iniciranju i sprovođenju projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;