MISIJA

Mreža za ruralni razvoj jačanjem kapaciteta aktera u ruralnom razvoju, partnerstava sa javnim i privatnim sektorom poboljšava životne uslove stanovništva u ruralnim sredinama.

VIZIJA

Razvoj ruralnih zajednica u Bosni i Hercegovini je zasnovan na stabilnim društvenim procesima usaglašenim sa principima održivog razvoja.