• Udruženje “Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj” – ACED
    Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1a, Banja Luka
  • Udruženje “Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu” – REDAH
    Kneza Mihajla Viševića Humskog 11, Mostar
  • Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”
    Trg Sabora bosanskog 36, Sarajevo
  • Udruženje “BOSPER”
    Bukinje bb, Tuzla
  • Udruženje građana “Lokalna akciona grupa Devetak” – LAG Devetak
    Preobraženska bb, Rogatica
  • Ekološka Udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “EKO PLOD”
    Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama
  • Udruženje građana za ruralni razvoj i zaštitu okoliša – ECO LINE
    Vrapčići bb, Mostar
  • Udruženje “Lokalna akciona grupa Savus” – LAG Savus
    Vidovdanska 7, Gradiška
  • Udruženje LIR EVOLUCIJA
    Bulevar Stepe Stepanovića 132, Banja Luka
  • Udruženje za poduzetništvo i posao “LINK” Mostar
    Adema Buća 32, Mostar
  • Udruženje “Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče” – UPIP
    Stjepana Radića bb, Žepče
  • Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu – ERRDO
    Kralja Petra I Karađorđevića 125, Banja Luka
  • Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD
    Krnete bb, Laktaši
  • Udruženje žena ”Priroda”
    Svetog Save bb, 75420 Bratunac
  • Udruženje ”Eko Leonardo”
    Priboj bb, Lopare