• Udruženje “Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu” – REDAH
Kneza Mihajla Viševića Humskog 11, Mostar
• Udruženje građana “NEŠTO VIŠE”
Trg Sabora bosanskog 36, Sarajevo
• Udruženje “BOSPER”
Bukinje bb, Tuzla
• Udruženje građana “Lokalna akciona grupa Devetak” – LAG Devetak
Preobraženska bb, Rogatica
• Ekološka Udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “EKO PLOD”
Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama
• Udruženje građana za ruralni razvoj i zaštitu okoliša – ECO LINE
Vrapčići bb, Mostar
• Udruženje LIR EVOLUCIJA
Bulevar Stepe Stepanovića 132, Banja Luka
• Udruženje za poduzetništvo i posao “LINK” Mostar
Adema Buća 32, Mostar
• Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu – ERRDO
Kralja Petra I Karađorđevića 125, Banja Luka
• Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD
Krnete bb, Laktaši
• Udruženje žena ”Priroda”
Svetog Save bb, 75420 Bratunac
• Udruženje ”Eko Leonardo”
Priboj bb, Lopare
• Centar za odgovornu demokratiju COD „Luna“
Trg Slobode br 1. 73 260, Rudo
• Udruženje žena „MAJA“ Kravica
Kravica, 75 420 Bratunac
• Udruženje žena „Srbac“
Ulica 11. novembra br.34, 78 429 Srbac