Sve evropske zemlje imaju Mreže za ruralni razvoj, koje su zajedno grupisane u Evropske mrežu za ruralni razvoj  (The European Rural Development Network (ERDN) – http://erdn.eu/ . Prateći ovu potrebu za umrežavanjem, koje omogućava zajednički rad i razmjenu iskustava, osnovana je i naša Mreža. Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRu BiH) je mreža organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, koje žele da sarađuju sa istim i sličnim organizacijama iz regiona i evrope, u cilju razmjene iskustava i unapređenja ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Mreža je osnovana s ciljem da unaprijedi saradnju, dijalog i sveukupnu aktivnost organizacija i institucija različitih profila koje djeluju u sektoru ruralnog razvoja, sa ciljem zastupanja interesa ruralnog stavnovništva, razmjene informacija, znanja, iskustava i mišljenja koja će doprinijeti razvoju ovog sektora.

U dosadašnjem djelovanju Mreža samostalno ili putem svojih članica aktivno učestvuje u procesima ruralnog razvoja putem pisanja i implementacije projekata, učešća na različitim događajima koje sama organizuje ili u organizaciji drugih aktera (drugih OCD-ova, ministarstava, međunarodnih organizacija itd), podstičući saradnju među svojim članicama i učešćem u organizaciji i događajima organizovanim od  međunarodnih organizacija i mreža.