POZIV ZA ČLANSTVO U MREŽI ZA RURALNI RAZVOJ U BIH

Mreža za ruralni razvoj u Bosni Hercegovini poziva organizacije civilnog društva sa sjedištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koje su aktivne u sektoru ruralnog razvoja da podnesu aplikaciju za članstvo u Mreži.
Mreža je osnovana s ciljem jačanja pregovaračke uloge civilnog društva u sektoru ruralnog razvoja te sveukupnom doprinosu razvojnim procesima u ruralnim područjima. S obzirom na važnost učešća civilnog društva u kreiranja adekvatnih politika ruralnog razvoja na predpristupnom putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, efikasnom korištenju fondova i drugim važnim pitanjima ruralnog razvoja važno je da pregovaračka uloga civilnog društva bude što jača. U tom smislu, Mreža je već prepoznata kao ozbiljan partner javnom sektoru, partnerskim mrežama ruralnog razvoja u okruženju, mrežama na nivou Evropske unije kao i donatorskoj zajednici.
Mreža je osnovana 2014. godine i trenutno broji 19 članica. U nastojanju da ostvarujemo ciljeve zbog kojih smo osnovani, radimo na organizacionom jačanju, koje podrazumijeva umrežavanje i učlanjenje novih organizacija. Ukoliko dijelite vrijednosti koje su nas potakle da radimo zajedno, pridružite nam se!
Poziv za članstvo je stalno otvoren.
Prije podnošenja aplikacije preporučujemo potencijalnim članovima da se upoznaju sa statutarnim i ostalim ciljevima Mreže, kao i pravilima koja se odnose na članstvo i etički kodeks. Samo organizacije koje prihvataju Statut i ciljeve Mreže mogu biti članovi Mreže.
Dokumenti iz prethodnog stava su dostupni na sljedećem linku: 
http://ruralnamreza.ba/clanovi/zahtjev-za-clanstvo 

Kriterijumi za članstvo:
1. Pravno lice je registrovano kao Udruženje,fondacija ili LAG u BiH (dokazuje se kopijama registracionih dokumenata – Izvod iz registra)
2. Protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika se ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj (dokazuje se ovjerenom izjavom)
3. Da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke)
4. Pravno lice je aktivno (imaju aktivne projekte u zadnjih godinu dana, organizacija bi za ispunjavanje ovog kriterija mora imati realizovana barem 2 projekta u rangu vrijednosti od 10 000 – 50 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 50 000 KM, u prethodnih 5 godina).
5. Da posjeduje organizacione i ljudske kapacitete i sposobnosti za implementaciju programa rada i ispunjavanje ciljeva Mreže – minimalno jedno stalno zaposleno lice ili kontinuirano zaposleno/zaposlena lice/lica po ugovoru o radu na određeno u posljednjih godinu dana,
6. Da posjeduje materijalne resurse neophodne za rad (kancelarija, sredstva za komunikaciju).
Izuzetno, za prijem LAG-ova u članstvo Mreže ne primjenjuju se kriterijumi pod tačkom 4. i 5.
Način apliciranja:
Organizacije koje žele da pristupe Mreži podnose Zahtjev za članstvo koji je dostupan na sljedećem linku 
http://ruralnamreza.ba/clanovi/zahtjev-za-clanstvo ili slanjem upita na mail koordinator@ruralnamreza.ba .

Uz zahtjev obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:
1. Izvod iz registra
2. Ovjerena izjava da se protiv pravnog lica i njegovog zakonskog zastupnika ne vodi sudski postupak i nije krivično kažnjavan za teži poslovni prekršaj
3. Ovjerena i potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke(što dokazuje da su statutarni i programski ciljevi usmjereni na ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini)
4. Ovjerena i potpisana odluka upravnog organa organizacije/LAG-a koja se želi učlaniti u Mrežu za ruralni razvoj u BiH „o namjeri da postane članom udruženja te se obavezuje plaćati članarinu i djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima MRR BiH“ (prema Statutu MRR BiH). Odluka mora sadržavati podatke o osobi koja je delegirana da zastupa organizaciju u Mreži
5. Potpisana lista sprovedenih projekata i aktivnosti, pisma preporuke (organizacija za ispunjavanje ovog kriterija mora imati realizovana barem 2 projekta u rangu vrijednosti od 10 000 – 50 000 KM, ili barem 1 projekat u rangu vrijednosti iznad 50 000 KM, u prethodnih 5 godina)- Izuzeće za LAG-ove
6. Kopija/e ugovora-dokaz o zaposlenom/angažovanomosoblju (minimalno jedno stalno zaposleno lice ili kontinuirano zaposleno/zaposlena lice/lica po ugovoru o radu na određeno u posljednjih godinu dana)- Izuzeće za LAG-ove
7. Ovjerena i potpisana izjava o posjedovanju kancelarije i sredstava za komunikaciju.
Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se dostavlja isključivo pismenim putem, lično ili poštom na adresu:
Mreža za ruralni razvoj u BiH
(UG Nešto Više)
Trg Sabora bosanskog 36
71000 Sarajevo