Okrugli stolovi USAID/Sweden FARMA II projekta u Mostaru i Trebinju:„Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije“

Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), kojeg finansiraju američka i švedska vlada, sa predstavnicima javnog i privatnog sektora organizuje seriju skupova na temu „Diskusija o prioritetima za razvojne intervencije“. Nakon Zenice, Livna i Goražda, naredni okrugli sto će biti održan u srijedu, 19. oktobra u Mostaru (od 12-14h, Gradska vijećnica), dok je dan poslije planiran skup u Trebinju (od 10-12h, HET).

Cilj ovih skupova je da se svim relevantnim akterima u sektoru poljoprivrede predstave ciljevi i planovi USAID/Sweden FARMA II projekta, te da se kroz diskusiju ti planovi usklade sa potrebama na terenu.
Na ove skupove pozvani su svi relevantni akteri u sektoru poljoprivrede na lokalnom i regionalnom nivou, uključujući kantonalna ministarstva poljoprivrede, načelnike općina i općinske službe za poljoprivredu, razvojne agencije, poljoprivredne stručne službe, te organizacije proizvođača i prerađivača. Partner za organizaciju skupa u Mostaru je REDAH, a u Trebinju je to Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS – Područna jedinica Trebinje.
Tokom oktobra i novembra 2016. godine, USAID/Sweden FARMA II projekat organizuje seriju okruglih stolova širom Bosne i Hercegovine, na kojima će sa lokalnim i regionalnim akterima iz sektora poljoprivrede otvoriti diskusiju o prioritetima za razvojne intervencije u narednih 4-5 godina.
Planirano je 11 ovakvih skupova (Zenica, Livno, Goražde, Mostar, Trebinje, Tuzla, Bijeljina, Brčko, Bihać, Doboj i Banja Luka), nakon čega će na završnom događaju u Sarajevu biti sumirani zaključci svih diskusija.

Mostar, 19. oktobar 2016. godine, od 12-14h
(Gradska vijećnica, Hrvatskih branitelja 2 / Bulevar)
Dnevni red za skup u Mostaru je sljedeći:
11:30 – 12:00 Okupljanje i registracija učesnika
12:00 – 12:05 Uvodne riječi, moderator
12:05 – 12:20 Kratka prezentacija USAID/Sweden FARMA II projekta
12:20 – 12:50 Izlaganja panelista
12:50 – 13:45 Diskusija
13:45 – 13:55 Zaključak
13:55 – 14:00 Završne riječi

Trebinje, 20. oktobar 2016. godine, od 10-12h
(HET, Obala Luke Vukalovića 2)
Dnevni red za skup u Trebinju je sljedeći:
09:30 – 10:00 Okupljanje i registracija učesnika
10:00 – 10:05 Uvodne riječi, moderator
10:05 – 10:20 Kratka prezentacija USAID/Sweden FARMA II projekta
10:20 – 10:50 Izlaganja panelista
10:50 – 11:45 Diskusija
11:45 – 11:55 Zaključak
11:55 – 12:00 Završne riječi