U Skoplju je od 24-26.05.2016. godine održan sastanak projektnih partnera na projektu ALTER

Od 24-26.06.2016. godine, u Skoplju, je održan sastanak projektnih partnera na projektu ALTER. Predstavnici partnerskih organizacija iz 9 zemalja, uključujući predstavnike SWG-a, su razmatrali i planirali buduće aktivnosti na projektu ALTER. Razmatrana je kompletna implementacija projekta u prvoj godini implementacije, sa akcentom na konsultative sastanke koji se trenutno održavaju i traju do prve trećine juna. Dogovoreni su okvirni datumi za buduće regionalne i nacionalne aktivnosti, te načini i dinamika izvještavanja na projektu.

Razmatrane su aktivnosti za PREPARE Gathering, koji će se održati od 13-16.09.2016. godine u Voskopoje,u  Albaniji.