Održane 3 konsultativne radionice na projektu ALTER

Konsultativne radionice ALTER projekta su održane dana 31.05.2016. godine u Banja Luci, 01.06.2016. godine u Sarajevu i 08.06.2016. godine u Mostaru. Konsultativnim radionicama su prisustvovali predstavnici civilnog društva, privatnog sektora i predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini. Na ovim radionicama je prezentovana Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRRBIH) i ALTER projekat, razgovarano je o mogućnostima saradnje pri implementaciji pojedinačnih aktivnosti i kompletnog projekta. Akcenat je stavljen na sve potencijalne načine saradnje MRRBIH, institucija vlasti i partnera iz privrede i civilnog društva.

Sastankcima su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, kantonalnih ministarstava privrede, poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka, privrednih komora, Agencije za sigurnost hrane, lokalnih samouprava, predstavnici privrede, članica MRRBIH te ostalih domaćih i međunarodnih organizacija.

Ovim putem se zahvaljujemo našim gostima na prisustvu, te našim domaćinima: Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, TMP Društvu za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo i Udruženju građana ‘’Nešto Više’’ u čijim prostorijama su održane radionice i nadamo se uspješnoj saradnji u budućnosti.