Naše prisustvo na ‘’Agricultural Policy Forum 2016’’, održanom 12 – 13 Oktobar, 2016 u Tirani, Albaniji

Regional Rural Development Standing Working Group in South Eastern Europe (SWG RRD) je organizovala 16-ti ‘’Agricultural Policy Forum’’ (APF), u Tirani, od 12-13 oktobra 2016. godine. Forumu je prisustvovalo je oko110 različitih učesnika koji su predstavljali međunarodne i regionalne institucije, vladine i nevladine organizacije te akademske institucije iz 19 različitih zemalja/teritorija.

Ovogodišnja glavna tema Foruma je bila Evidence – Based Agricultural Policy: Enabling Environment for Developing the Agricultural Sector in the South East Europe.

Forum je adresirao potrebu prilagođavanja poljoprivrednih politika u jugoistočnoj Evropi bazirano na dubljoj analizi situacije, uzimajući u obzir prilagođavanja neophodna za process pristupanja Evropskoj Uniji.

Forum se fokusirao na regionalno umrežavanje relevantnih zainteresovanih strana, analizu politika kao dio procesa pravljenja politika, promociju razvoja baziranog na teritoriji (Area Based Development (ABD)) kao alata za ruralni razvoj sa nadolazećim potencijalom. Našu mrežu je na ovom skupu predstavljao Duško Cvjetinović, koji je na forumu prezentovao rad radne grupe ‘’Cililno društvo’’ čiji rad je uvršten u finalni dokument Tirana Agenda 2016, koji je usvojen od strane učesnika foruma.

 

Više o samom Forumu možete pronaći na : http://seerural.org/conferences-events/agricultural-policy-forum-2016-12-13-october-2016-tirana-albania/.