GreenWorks- Studija uticaja ložišta na čvrsta fosilna goriva u domaćinstvima na zagađivanje zraka i uticaja poljoprivredne proizvodnje na zagađivanje zemljišta

U okviru projekta GreenWorks – Zeleni radovi – uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta“, zrađena je  “ Studija uticaja ložišta na čvrsta fosilna…

Opširnije GreenWorks- Studija uticaja ložišta na čvrsta fosilna goriva u domaćinstvima na zagađivanje zraka i uticaja poljoprivredne proizvodnje na zagađivanje zemljišta

U toku je sprovođenje procjene kvaliteta usluga, koju NRDN  pruža svojim članicama u pet oblasti i to:  Zagovaranje, reprezentativnost, izgradnja kapaciteta, umrežavanje i tematska relevantnost.…

Opširnije