“Klimatske promjene-ublažavanje i prilagođavanje kroz korištenje efikasnih i efektivnih agrotehničkih mjera i sistema za navodnjavanje”

U prošlom mjesecu, 29. 11.2022. godine, u prostorijama UŽ “Priroda” održana je radionica na temu “Klimatske promjene- ublažavanje i prilagođavanje kroz korištenje efikasnih i efektivnih…

Opširnije “Klimatske promjene-ublažavanje i prilagođavanje kroz korištenje efikasnih i efektivnih agrotehničkih mjera i sistema za navodnjavanje”

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”

  Referentni broj poziva: 2020/421-494 – GreenWorks – 2022                                               Centar za razvoj i podršku CRP u konzorciju sa Centrom za ekonomski i ruralni razvoj CERD…

Opširnije Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”