PRENOS ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’

Mreža za ruralni razvoj u BiH ju saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) je održala 5 webinara za predstavnike organizacija civilnog društva, sa ukupno 15 obrađenih tema.

Najveći interes je iskazan za sledeće teme, koje su dodatno obrađene:

1. Poljska poljoprivreda kao profitabilna i tehnološki moderna

2. Sertifikacija poljskih proizvoda u perspektivi EU

3. Poljska inovativna poljoprivreda

4. Održivi razvoj ruralnih područja

Materijali su nastali kao dio projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 – Nova dimenzija“, koji je sufinansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u Saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.