Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

Cilj projekta je osnaživanje uloge i veće uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, suočenih s poslijeratnim i post-konfliktnim problemima demokratske tranzicije i ljudskih prava, konkretno potrebom jačanja ravnopravnosti žena.

Ovim projektom zainteresovanu i aktivnu grupu žena iz Bosne i Hercegovine želimo:

 • upoznati s važnošću aktivnog uključivanja u promišljanje i stvaranje prilika za zapošljavanje putem socijalnog preduzetništva
 • približiti im načela održivog lokalnog razvoja, čemu socijalno preduzetništvo svakako doprinosi
 • pokazati im dobre primjere iz Hrvatske– upoznati ih s ljudima koji su pokrenuli niz socijalnih preduzeća i zadruga te im pokazati kako i na kojim načelima rade te organizacije
 • animirati ih na uključivanje te podsticanje promjena u njihovim zajednicama, koristeći stečena znanja i vještine za poboljšanje stanja žena

CILJNA GRUPA

 • 20-25 žena iz 8-10 zajednica širom Bosne i Hercegovine (članice udruženja, predstavnice malih preduzetnika ili porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, nezaposlene žene), koje su zainteresovane za aktivnije uključivanje u društveno-ekonomski razvoj svojih zajednica te inovativne načine zapošljavanja kroz društveno preduzetništvo
 • organizacije civilnog društva koje se bave podsticanjem uključivanja žena u ekonomske i društvene tokove

PLANIRANE AKTIVNOSTI

 • održavanje prve radionice u Sarajevu– obuka grupe žena iz Bosne i Hercegovine kako bi bolje razumjele načela održivog razvoja i važnosti jačanja društvenog kapitala putem aktivnog učestvovanja u oblikovanju politika, nivoima i načinima uključivanja te koracima u praćenju i analizi javnih politika. Sve će se staviti u kontekst izgradnje društvenog kapitala za održiviji razvoj i jače uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj zajednica
 • osmišljavanje i provođenje akcionog istraživanja “Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine”
  • istraživanje o položaju žena u zajednicama  BiH, njihovom uticaju na život zajednice, uključenost u tržište rada s preporukama za poboljšanje stanja koje će biti predstavljene na završnom skupu
  • izrada publikacije na temelju akcionog istraživanja
 • održavanje druge radionice i posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Zagreb i Čakovec
  Tema radionice: Nove mogućnosti zapošljavanja kroz socijalno preduzetništvo
 • održavanje treće radionice i posjeta primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Split i Knin
  Teme radionice: Praćenje i analiza javnih politika; Primjeri dobre prakse zapošljavanja ruralnih žena; Predstavljanje nalaza istraživanja
 • organizovanje i održavanje završnog skupa projekta
 • Kontinuirano informisanje učesnika i korisnika projekta putem dvomjesečnog e-biltena

Područje provođenja projekta
Hrvatska i Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta
19. decembar 2014.- 18. decembar 2015.

Partneri
ODRAZ-Održivi razvoj zajednice (nosilac projekta)
Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR
Udruženje asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Mostar

Finansiranje
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija – podrška organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne saradnje iz sredstava Državnog proračuna RH za 2014. godinu