„Zdravo zemljište zdrava hrana“ projekat koji je podržan kroz GreenWorks sub-granting program u realizaciji Centra za odgovornu demokratiju COD „Luna“ iz Rudog.

 U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Kroz Projekat je finansijski podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine. Jedan u nizu projekata je „ Zdravo zemljište zdrava hrana“ – u realizaciji Centra za odgovornu demokratiju COD „Luna“ iz Rudog.

Realizacijom nekih od ciljeva kroz ovaj projekat povećan je doprinos stanovnika Opštine Rudo u zaštiti životne sredine,  povećan  je nivo znanja  i svijesti o organskoj i biodinamičkoj poljoprivredi i korištenje resursa otpada  u domaćinstvima u svrhu razvijanja zelenih biznisa u ruralnim MZ Opštine Rudo te je povećana primjena organskih i biodinamičkih principa poljoprivrede u proizvodnji voća, povrća i ljekovitog bilja u ruralnim MZ Opštine Rudo. Uspostavljen primjer dobre prakse biodinamičke poljoprivrede, uspostavljan primjer dobre prakse kompostiranja u seoskim domaćinstvima, Održan biodinamički vikend sa praktičnom obradom zemljišta i sadnjom.

Predavanje o organskoj i biodinamičkoj proizvodnji hrane sa fokusom na uticaj upotrebe hemijskih sredstava u poljoprivredi na zdravlje ljudi i  životnu sredinu je održano poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode voće i povrće sa težnjom da svoje zasade prevedu u proizvodnju po organskim ili biodinamičkim principima. Trening o kompostiranju je obuhvatio 20 polaznika od kojih 10 domaćinstava koji će iskoristiti organski otpad u svojim domaćinstvima za pravljenje komposta. Stečena teoretska znanja primijenjena su na Biodinamičkom vikendu gdje su polaznici imali praktično podizanje biodinamičkog zasada na imanju COD Luna, kao i pravljenje komposta u gredicama na imanju COD Luna.

Na kraju projekta je organizovana studijska posjeta kompaniji Halilović d.o.o., koja se bavi organskom proizvodnjim žitarica, ljekovitog bilja i njihovom preradom u brašna, čajeve i eterična ulja. Posjeti je prisustvovalo 12 osoba iz 10 poljoprivrednih gazdinstava.

Realizacijom ovog projekta uspješno su ostvareni definisani ciljevi kroz planirane aktivnosti koje su doprinijele tome da ciljnoj grupi približe organsku i biodinamičku poljoprivredu kojom se  čuva zemljište i poboljša kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Realizaciju projekta je olakšala odlična saradnja sa projektnim GreenWorks timom.

 

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.