Kroz podršku GreenWorks sub-granting program realizovan projekat “Brinemo o prirodi – Brinemo o svojoj budućnosti” Udruženja građana “Probudi se” iz Istočnog Sarajeva.

#Greenworks

Udruženje „Probudi se“ Istočno Sarajevo postoji već 10 godina i uspješno se bavi ekologijom, ravnopravnosti polova, dobrotvornim radom i kulturom. 

U okviru projekta GreenWorks, Udruženje „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva, realizovalo je projekt „Brinemo o prirodi – Brinemo o svojoj budućnosti“, u periodu od 1.11.2022 – 30.5.2023. Ciljne opštine bile su Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, a ciljna grupa i korisnici projekta 160 učenika iz 4 osnovne škole i 40 djece iz 4 obdaništa, kao i svi učenici, nastavnici i stanovništvo opština. Sveukupni cilj projekta odnosio se na podizanje svijesti o zaštiti  javnih površina, šuma i rijeka u ciljnim opštinama, a specifični cilj se odnosio na promjene ponašanja  koje su proizašle iz intervencije o  podizanju svijesti o odlaganju otpada s akcentom na selektivnom odlaganju i prikupljanju otpada.

Rezultati postignutog nivoa znanja i svijesti učenika  i djece o potrebi zaštite životne sredine i  selektivnom odlaganju otpada mogli su se sagledati kroz 32 održane interaktivne i kreativne radionice, ulogu i aktivnosti  formirane 4 eko-patrola u školama, te dvije akcije čišćenja okoline. U odnosu na početno stanje, koje je karakretisalo slabo znanje učenika i djece o selektivnom odlaganju otpada, taj procenat se tokom realizacije projekta kretao od 20%, do završetka projekta 40%.

Mjerljivost postignutih rezultata projekta i podignutog nivoa svijesti  ciljne grupe o zaštiti i očuvanju prirode i školskog ambijenta, najviše je bila vidljiva usvajanjem 4 eko-kodeksa i 4 eko-deklaracije u osnovnim školama. Eko-kodeksi imali su za cilj da utiču na podizanje ekološke svijesti kod učenika kako bi ga oni provodili, a eko-deklaracije su bile izjave članova eko-sekcija kojima se poručuje šta svaki pojedinac može učiniti, kako bi svojim odnosom prema prirodi dao doprinos u zaštiti i očuvanju prirodne okoline. Oba dokumenta su urađena na velikim hamer papirima, ukrašeni recikliranim materijalom i naslikanim predmetima, planetom zemljom, cvijećem, drvećem, voćnim korpicama i bili su izloženi u aulama škola kako bi bili vidljivi svim učenicima.

 

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.