Kroz podršku GreenWorks sub-granting program realizovan projekat „Alternativni izvori energije za rad OCD-a“ koji je realizovalo Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Mostar

#GreenWorks

U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Projektom je finansijski podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine, a jedan od projekata je i projekat „Alternativni izvori energije za rad OCD-a“ koji je realizovalo Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Mostar linkmostar.org

 Projektom se želi „povećati nivo ekološke prihvatljivosti rada OCD-a“. Ekološka prihvatljivost podrazumijeva prije svega da OCD troše manje energije u svom radu. Takođe podrazumijeva da razumiju i rade na konceptu stvaranja prosumera i energetskih zajednica na lokalnom nivou. Stoga je specifični cilj projekta „unaprijeđen kapacitet i povećan uticaj 5 OCD-a za rad na ekološki prihvatljivim procesima“.

Da bi se ostvario specifični cilj, analizirana je ekološka prihvatljivost rada 5 OCD-a i povećani su kapaciteti za pripremu i razvoj projekata vezanih za ekološku prihvaljivost rada kako bi postali prosumeri. LiNK kao nosilac projekta želi na ličnom primjeru demonostrirati „nastanak“ prosumera, te je implementiran pilot-projekat uspostave prosumera. 

Cilj koji smo htjeli postići jest da postanemo lideri u inovativnom načinu rada OCD-a u sektoru zaštite životne sredine i tržišno povezati OCD sa malim i srednjim preduzećima i drugim akterima u ovoj oblasti.

Medina Gosto, predsjednica Udruženja žena VRBA:

„Projekat ima značajan uticaj na jačanje kapaciteta OCD-a poput našeg Udruženja žena VRBA. Kroz učešće u projektu uspjeli smo ojačati vlastite kapacitete i samostalno implementirati pilot-projekat na temu zelene ekonomije.“

Osman Tibo, stručni saradnik Službe za energetiku Grada Konjic:

„Kroz saradnju sa Udruženjem LINK razvili smo smjernice za uspostavu Službe za energetiku u okviru Gradske uprave Konjic. Jedan od strateških ciljeva Grada je energetska tranzicija i ponosni smo na rezultate projekta.“

               

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.