Udruženje žena PRIRODA Bratunac, realizovan projekat ‘’Jačanje ženskih agrobiznisa kroz jačanje znanja o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine’’ podržan kroz GreenWorks sub-granting program

#GreenWorks

Udruženje žena PRIRODA Bratunac, realizovan projekat ‘’Jačanje ženskih agrobiznisa kroz jačanje znanja o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine’’ podržan kroz GreenWorks sub-granting program.

U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Projektom je finansijski podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine, a jedan od projekata je i “Jačanje ženskih agrobiznisa kroz jačanje znanja o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine” – u realizaciji Udruženja žena „Priroda“ iz Bratunca  www.uzpriroda.com

Projekat je za UŽ Priroda bio veoma značajan. Naizgled ‘mali’ projekat, kako po aktivnostima, samim tim i finansijski, ali je isporučio značajne rezultate, s obzirom na to da se Priroda u svom dvadestogodišnjem radu prvi put bavi temom klimatskih promjena i uticajem istih na ženske agrobiznise. Kako je jedan od njihovih strateških ciljeva ekonomsko osnaženje žena, ovaj projekat  doprinosi ostvarenju tog cilja, kako kroz edukativne radionice, tako kroz konkretnu podršku ženama u dodjeli sistema za navodnjavanje kap po kap, kao prevencije sušnih perioda izazvanih klimatskim promjenama. Takođe, značajana aktivnost u okviru projekta je bila praktična radionica reciklaže, koja je prema dogovoru sa korisnicama postala stalna aktivnost, te ćemo u saradnji sa našim kreativnim timom istu održavati najmanje na kvartalnom nivou, te od ‘otpada’ izrađivati suvenirske i upotrebne predmete, što nije samo ekonomski aspekt očuvanja životne sredine, već umnogome doprinosi boljem mentalnom zdravlju nas i naših korisnica.

20 žena iz ruralnog područja su primjenom stečenog znanja stvorile preduslove za povećanje prihoda njihovih porodica za 20%, odnosno povećanje ekonomske neovisnosti žena iz ruralnog područja. Povećani su njihovi kapaciteti, znanja, vještine i partnerstva sa OCD, što obezbjeđuje i stvara uslove za održiv razvoj uz očuvanje prirodnih resursa.

 

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.