Zapošljavamo – oglasi za radni angažman

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (MRR u BiH), osnovana od strane organizacija civilnog društva iz BiH, djeluje od 2014. godine u oblasti ruralnog razvoja u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima. Za potrebe realizacije projekata, potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrijednostima i posvećenošću doprinjeti zajedničkoj misiji.

Tražimo kandidate/kinje zainteresovan/a da svoj profesionalni razvoj nastave da grade kao dio tima MRR u BiH, i to:

  1. Koordinator/ka projekata, 28 mjeseci 60%-100% angažovanja
  2. Projektni službenik/ca, 28 mjeseci 30% angažovanje
  3. Službenik/ca za nabavke i medije, 26 mjeseci 30% angažovanja
  4. Menadžer/ka finansija i administracije, 28 mjeseci, 10% angažovanja

Oglas, uslove i način apliciranja možete pronaći ovdje:

  1. Oglas_Koordinator-ka_Projekata
  2. Oglas_Projektni_sluzbenik-ca
  3. Oglas_Sluzbenik-ca_za_nabavke_i_medije
  4. Oglas_Menadzer-ka_finansija_i_administracije

Rok za slanje dokumentacije je petak 11. juna 2021, do 15:00 časova.