Zagovaranje budućeg zaštićenog područja prirode planine Zvijezda u cilju zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i razvoja zelene ekonomije “ projekat koji je podržan kroz GreenWorks sub-granting program u realizaciji Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš iz Vareša

U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Kroz GreenWorks projekat  finansijski  je podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine, a jedan od projekata je i projekat Zagovaranje budućeg zaštićenim područjem prirode planine Zvijezda u cilju zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i razvoja zelene ekonomije  Vareš,  a koji realizuje Fondacija/Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš  www.fondacija-vares.info

 Projekt je kroz zagovaranje i promociju u lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama ZDK potaknuo ubrzanje postupka zaštite i institucionalne valorizacije zaštite visoko vrijednih područja prirode, biološke raznolikosti i prirodnih staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta kojima je bogato područje zaštite prirode. Također, projekt je potakao i afirmirao, u užem i širem području zaštitite, i sve postojeće vrijednosti kulturno-povijesnih lokaliteta  – mnogobrojnih stećaka, starih majdana za taljenje i kovanje željeza na vodeni pogon, toponima i legendi iz slavenske mitologije, folklora i običaja, predmeta i nošnji tog područja…

Također, projekat je utvrdio trenutno stanje šuma u predloženom zaštićenom području, posebno pojave neopravdane, prekomjerne  i protivzakonske sječe šume u području visoko vrijednih habitata šume, te aspekt zaštite i očuvanja vodozahvata i izvora pitke vode od divljih deponija krutog otpada, ali i značaj očuvanja šumskih područja kao apsorbera plinova stakleničke bašte, prije svega CO2, i njihov doprinos ublažavanju klimatskih promjena.

Ovim projektom se zasigurno doprinijelo uključivanju lokalne zajednice putem predavanja i tribina na temu održivog razvoja lokalne zajednice na načelima zelene ekonomije i njen doprinos obavezama BiH preuzetim potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan.

Ovim projektom se lokalna zajednica neosporno pridružila ublažavanju klimatskih promjena smanjenjem plinova stakleničke bašte i dala doprinos održivom razvoju na načelima zelene ekonomije, odnosno podizanju standarda i zdravlja populacije uz očuvanje prirode i okoliša. I konačno, pri kraju projekta, tačnije 23. 5. 2023. godine, u toku završnih aktivnosti na projektu zaštite planine Zvijezda, desio se dolazak nove Vlade ZDK, s premijerkom i ministrima u Općinu Vareš. Na  radnom sastanku je prisustvovao predsjednik UO Fondacije, a jedna od prioritetnih tema je bila i ubrzanje procesa zaštite područja prirode planine Zvijezda od strane nadležnog ministarstva. U okviru ovog projekta potvrđene su i prepoznate ljepote i bogatstvo šuma planine Zvijezde i njenih tresetišta koja su sastavni dio „pluća planete“ u apsorbciji prekomjenih kolilčina ugljen dioksida (CO2), kojima se ublažavaju drastične klimatske promjene čijim posljedicama smo i mi sami svjedoci.

         

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.