Zeleni plan za Zapadni Balkan

Green deal ili Evropski zeleni plan je strategija za postizanje održive ekonomije Evropske unije pretvaranjem klimatskih i okolišnih izazova u prilike u svim područjima politika i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Shodno ovom planu, Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. 

Da bi ostvario ovaj ambiciozni cilj, potrebno je preispitati politike za opskrbu čistom energijom u cijeloj privredi te unaprijediti značaj zaštite i obnove prirodnih ekosistema, održivoj upotrebi resursa i boljem zdravlju građana. Evropski zeleni plan obuhvata sve privredne sektore, a naročito transport, energetiku, poljoprivredu, održavanje i izgradnju zgrada te industrije kao što su proizvodnja čelika, cementa, tekstila i hemikalija. 

Zeleni plan Evropske unije za Zapadni Balkan je dio Evropskog zelenog plana, kojeg su podržali predstavnici zemalja regiona na samitu u Sofiji, u novembru 2020. godine. Zeleni plan za Zapadni Balkan je nova strategija razvoja koja podržava prelazak tradicionalnih ekonomskih modela u održivu ekonomiju. Utemeljen je u Ekonomskom i Investicijskom planu Evropske unije za Zapadni Balkan koji nastoji potaknuti dugoročni ekonomski oporavak regiona i harmonizaciju sa EU praksama. 

Strategija obuhvata pet prioritetnih oblasti: dekarbonizaciju (klima, energija, mobilnost), kružnu ekonomiju, smanjenje zagađenja vode, vazduha i zemljišta, održivu proizvodnju hrane i ruralnih područja te zaštitu i oporavak biodiverziteta.

Na putu ka boljem i većem ostvarenju Green deal-a,  u Bosni I Hercegovini se  realizuje  “GreenWorks”  projekat koji ima za cilj zaštitu zemljišta i vazduha.
Glavne aktivnosti uključuju, treninge za predstavnike organizacija civilnog društva uključujući oblast izgradnje kapaciteta OCD-a u smislu njihove održivosti kao i o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša sa specifičnim temama vezanim za “zelena” rješenja u zaštiti zemljišta i vazduha, dodjelu grantova za organizacije civilnog društva, izradu studije, kampanju podizanja svijesti.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019. – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim područjima, a realizuju ga: CRP Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, CERD centar za ekonomski i ruralni razvoj iz Banja Luke i MRRuBiH Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini iz Istočnog Sarajeva.