Uvod u prvi BiH Ruralni parlament

Okrugli stolovi kao “Uvod u Ruralni parlament” održani su u Banjaluci (23. aprila u organizaciji Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke) i Sarajevu (24. aprila u organizaciji Udruženja građana “Nešto Više” iz Sarajeva), sa predstavnicima javnog, privatnog i sektora civilnog društva, a prisutni su raspravljali o temama za diskusiju za predstojeći Ruralni parlament koji će se održati u Domu Naroda Parlamentarne skupštine u Sarajevu 15. maja 2015. godine.
Glavne teme diskusije bile su: Kako unaprijediti mogućnosti za (samo)zapošljavanje u ruralnim područjima? Kako uključiti inovacije i povećati konkurentnost poljoprivrede? Kako unaprijediti tržište poljoprivrednih proizvoda i povećati mogućnosti za izvoz? Kako promovisati održivu poljoprivredu?
Takođe, akcenat je dat i na ulogu samog ruralnog stanovništva, njihovo samoorganizovanje i udruživanje i izradu lokalnih razvojnih planova.
Ovo je važan korak ka jednom od glavnih ciljeva ruralnog razvoja, a to je unapređenje kvaliteta života ruralnog stanovništva.
Nakon što su definišu teme sa oba okrugla stola, u saradnji sa predstavnicima sva tri sektora društva, o najbitnijim temama će se diskutovati na Ruralnom parlamentu koji ima za cilj da se čuje glas ljudi sa sela i da njihova mišljenja i interesi budu relevantni za kreiranje budućnosti ruralnih područja.
Identifikovaće se prioritetni izazovi koji treba da se riješavaju na polju ruralnog razvoja. U tom procesu će učestvovati i predstavnici javnih institucija.
Ruralni parlament nije formalni dio vlade, niti je Parlament zakonodavno ili tijelo za donošenje odluka.
Izlazni dokument Ruralnog parlamenta će biti Deklaracija kojom će se predstaviti utvrđeni zahtjevi i preporuke. Organizatori okruglih stolova, kao i Ruralnog parlamenta su partneri Saveza za zajednički ruralni razvoj ACoRD, u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.
Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj je vodeća organizacija koja implementira projekat, u saradnji sa još četiri partnerske organizacije, odnosno sa Udruženjem građana “Nešto Više” iz Sarajeva, Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH iz Mostara, LAG-om Una – Sana iz Sanskog Mosta i sa ELARD-om iz Brisela.
Projekat ACoRD finansira Evropska unija, a podržan je i od strane švedske organizacije WeEffect.