U okviru GreenWorks projekta, najava dvodnevne konferencije na teme klimatskih promjena, zaštiti zemlje i vazduha kao i o ulozi mreža organizacija civilnog društva!

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2023. godine, organizuje dvodnevnu konferenciju na teme klimatskih promjena, zaštite vazduha i zemljišta, kao i o ulozi mreža civilnog društva u ovim procesima. Na konferenciji će učestvovati predstavnici  iz civilnog društva, institucija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice i medija. Teme o kojim će se razgovarati su sledeće:

  • Klimatske pomjene, Zelena agenda za Zapadni Balkan
  • Zaštita vazduha
  • Zaštita zemljišta
  • Uloga mreža organizacija civilnog društva u procesima zaštite životne sredine

Učesnicima konferencije će se predstaviti zaključci Studije „uticaja ložišta na čvrsta fosilna goriva na zagađivanje vazduha i uticaja poljoprivredne proizvodnje na zagađivanje zemljišta“, sa prijedlozima mjera za smanjenje zagađenja uz primjere dobre prakse.

Ova Studija je izrađena u sklopu projekta GreenWorks- Zeleni radovi. Ujedno će se predstaviti i agenda za Zapadni Balkan, uz ciljeve EU Green Deal-a, nakon čega će se, u radnim grupama, razmatrati uloge civilnog, vladinog i poslovnog sektora u smanjenju zagađenja, kao i o potencijalima za finansiranje akcija koje imaju za cilj sprovođenje akcija zaštite zemljišta i vazduha, uz dostizanje ciljeva EU Green Deal-a.

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.