GreenWorks sub-granting program podržao i projekat iz Banja Luke “Smanjenje zagađenja vazduha i zemljišta boljim upravljanjem stajskim gnojem“, a koji je realizovala orgaizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu ERDO

U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Projektom je finansijski podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine, a jedan od projekata je i projekat „Smanjenje zagađenja vazduha i zemljišta boljim upravljanjem stajskim gnojem“ a koji je realizovala Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu ERRDO, Banja Luka. www.errdo.com

Generalni cilj projekta je bio doprinijeti smanjenju zagađenja izvorima koji potiču iz najdominantnije privredne aktivnosti na području Laktaša,  u partnerstvu farmera i preduzeća koja se bave stočarskom proizvodnjom na području Opštine sa jedne strane, i šire društvene zajednice, građana i ekoloških udruženja sa druge strane, a zajedno sa JLS kao glavnim kreatorom ambijenta za život građana i ekonomske aktivnosti na području regije, kako bi se prevazišli konflikti i olakšao put ostvarenju razvojne vizije, tj. omogućio održivi razvoj zasnovan na savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji koja doprinosi  socijalnom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice, ali je i ekološki prihvatljiva u skladu sa savremenim trendovima.

Projektni rezultati pozitivno utiču i doprinose boljem načinu upravljanja stajskim đubrivom i organskim otpadom u regiji,  smanjenju emisije štetnih plinova u atmosferu koji nastaju fermentacijom stajnjaka dosadašnjim načinom zbinjavanja, jačanju svijesti poljoprivrednih proizvođača o pravilnom upravljanju stajnjakom, te povećanom znanju o mogućnostima ostvarivanja dodatnih prihoda na gazdinstvima koja se bave ovom proizvodnjom.

  • U okviru projekta prenesena su iskustva u skladu sa postavljenim ciljevima i izvršeno je upoznavanje krajnjih korisnika sa projektnim aktivnostima i zaštitom životne sredine.
  • Educirano je 30 farmera sa dobrim praksama zbrinjavanja stajnjaka.
  • Šira javnost je putem medija, štampanih materijala i organizovanih skupova kroz projekat upoznata sa projektnim aktivnostima i zaštitom životne
  • 30 stočara i 5 predstavnika javnog sektora i OCD-a sa ciljnog područja, kroz direktnu demostraciju rada biogasnog postrojenja, usvojili su osnovna znanja o mogućnostima energetskog korištenja stajnjaka.
  • Prikupljeni podatci o registrovanim subjektima u poljoprivrednoj djelatnosti (poljoprivredna gazdinstva, registrovani farmeri, udruženja poljoprivrednih proizvođača, lokalna preduzeća u sektoru poljoprivrede) i identifikacija zainteresovanih za edukaciju
  • Publikovanje i distribucija štampanih informativnih materijala u svrhu edukacije farmera i stanovništva
  • Organizovani treninzi (teoretski i praktični) o pravilnom upravljanju stajnjakom i mogućnostima proizvodnje energije

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.