Trening za trenere u Banja Luci – Efikasna analiza politika i zagovaranje – Politike zasnovane na stvarnim činjenicama

Prva obuka za partnerske organizacije koje implementiraju ACoRD projekat u Bosni i Hercegovini, održana je od 10-12 oktobra 2013. godine u Banjaluci. Tema treninga bila je „Analiza politika i zagovaranje u ruralnom razvoju“, a njegov glavni cilj bio je da kroz trodnevnu radionicu pruži učesnicima znanja i vještine potrebne za koordiniranje i provođenje analize politika ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, koju će projektni partneri u okviru projekta ACORD trebati provesti u praksi.

Pored toga ciljevi radionice bili su: upoznati učesnike sa konceptom istraživanja politika, uspostaviti zajedničku bazu znanja među akterima  u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini, razviti realističan akcioni plan za provođenje istraživanja zajedničke politike i provođenje sve koraka u zagovaranju u svim poljima provedenog istraživanja, te jačati timski rad među partnerima ACoRD projekta.

Kao rezultat treninga ostvaren je zajednički pogled i konkretan plan za istraživanje politike i čije će osnovne odrednice biti oslonjene na provođenje IPARD-a u Bosni i Hercegovini  i primjenu LEADER pristupa.