Održan trening za trenere „Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa“

Dana 29. i 30. maja 2019 godine u selu Bogetići, opština Nikšić (Crna Gora) sprovedena je obuka trenera na temu ‘’Socijalno preduzetništvo kao model zapošljavanja marginalizovanih grupa”, kome su prisustvovala 2 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Trening je sproveden u okviru projekta „Inovativna podrška zapošljavanju ruralnih marginalizovanih grupa – SineRgi“, koji finansira Višegradski međunarodni fond, a koji implementira konzorcijum nevladinih ruralnih mreža i organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Višegrad zemalja.

Treningu je prisustvovalo 13 predstavnika mreža za ruralni razvoj zemalja Zapadnog Balkana (po dvoje iz svake zemlje i troje iz Crne Gore). Obuku su pružile dve trenerice Magdalena Curillova iz Slovačke (Socijalno preduzeće Hrhovské oblasti) i Petra Francova (P3 – People, Planet, Profit, Prague) iz Češke Republike.

Tokom obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom i ključnim izazovima politika socijalnog preduzetništva u EU, Češkoj i Slovačkoj i na koji način Lokalne Akcione Grupe podržavaju socijalno preduzetništvo u ovim zemljama. Takođe, učesnicima su prezentovani konkretni primjeri socijalnog preduzetništva zasnovani na ruralnom razvoju u Češkoj i Slovačkoj, kao i primjeri dobre prakse zapošljavanju marginalizovanih grupa. Prisutnima je prezentovana elektronska brošura ‘’Mogućnosti za razvoj socijalnih farmi za pružaoce socijalnih usluga’’ na engleskom jeziku kao sistematizovan skup iskustava Češke Republike u ovoj oblasti.

Pored prezentovanih znanja i iskustava, učesnici treninga su u podeljeni u 3 grupe radili na identifikaciji mogućeg modela socijalnog preduzetništva u njihovim zemljama, identifikaciji mogućih biznisa za socijalno preduzetništvo, kao i razvoju projektnih ideja za socijalno preduzetništvo i zapošljavanje / podršku marginalizovanim grupama. Nakon radioničarskog rada, svaka grupa je javno prezentovala svoje ideje i biznis planove za socijalno preduzetništvo.  Isti su komentarisani od strane učesnika, diskutovalo se o mogućim modelima razvoja socijalnog preduzetništva a trenerice su dale svoje preporuke za unapređenje poslovnih ideja.

Značaj projekta se ogleda u činjenici da se podržava umrežavanje zainteresovanih strana iz zemalja zapadnog Balkana i Višegrad zemalja. Takođe, teme socijalnog preduzetništva i zapošljavanja marginalizovanih grupa su veoma aktuelne i imaju veliki značaj za razvoj Zapadnog Balkana i njihova implementacija osigurava usklađenost sa evropskim standardima i iskustvima.

Materijal sa obuke možete naći na sajtu projekta: www.synergiesofbalkan.org.