SVJETSKI DAN ŠUMA

Šuma je životna zajednica drveća, grmlja i šumskih životinja. Smatra se savršenom ekološkom tvornicom, ali i idealnim staništem za brojni živi svijet.

Koristeći isključivo prirodne sirovine ugljen dioksid i vodu, kao i izvor energije, isključivo sunčevu energiju, u stanju je proizvoditi znatne količine biomase (drva, lišća), uz proizvodnju kiseonika. Šuma takođe zadržava znatne količine prašine iz vazduha, povoljno utiče na kruženje vode u prirodi, a služi i kao odlično stanište za brojne biljne i životinjske vrste.

Pošto šume utiču na smanjenje količine ugljendioksida u atmosferi, a znamo da upravo te velike količine uzrokuju globalno zagrijavanje zbog kojeg dolazi do pucanja zaštitnog ozonskog omotača zemlje što može biti veoma opasno. Znači ako šume i njihove biljke učestvuju u procesu smanjenja ovih gasova, onda šume i direktno utiču na atmosferske prilike, te na klimu na zemlji, što je takođe veoma značajno za čovjeka. Ako  ovim podacima dodamo još i estetski uticaj šume, jer šume, kao što i znamo, veoma lijepo izgledaju i ukras su same okoline onda znamo i koliko su šume važne za čovjeka, za jednu državu, za cijeli svijet.

Napomenućemo i to da postoji zakon o šumama u kojem se jasno kaže da se šume moraju čuvati, održavati, da su jedno od najvećih bogatstava jedne države, te da državi koriste i za razvoj industrije, tehnike, privrede i turizma.

Čuvajmo naše šume ako mislimo očuvati nas!