Solidarnost ELARD-a sa ljudima ugroženim poplavama u Bosni i Hercegovini

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini u saradnji sa evropskom LEADER asocijacijom za ruralni razvoj (ELRAD) je uputila apel  za pomoć  ugroženima u Bosni i Hercegovini koji su pretrpjeli štete od najvećih poplava koje su zahvatile ovo područje u poslednjih 120 godina. 

Štete od poplava u BiH su velikih razmjera. Preko 30 ljudi  je izgubilo život u poplavama, stotine hiljada ljudi je iseljeno iz svojih domova koji su uništeni, a materijalne štete su neprocjenjive. Mnoga od pogođenih područja su izrazito ruralne sredine u kojima preovladava poljoprivredna proizvodnja, koja je usled poplava devastirana. 

ELARD je evropska mreža koja trenutno okuplja članove iz 22 evropske zemlje. Više od 1070 lokalnih akcionih grupa (LAG-ova)je uključeno u rad ELARD-a bilo kroz svoje nacionalne ili regionalne mreže ili kao samostalni članovi. Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je punopravni član ELARD-a od mjeseca maja 2014. godine.

Više informacija o apelu  Mreže za ruralni razvoj u BiH i ELARD-a na linku: 

 http://www.elard.eu/news/en_GB/2014/06/23/readabout/elard-in-solidarity-with-the-people-of-bosnia-and-herzegovina