Mreža za ruralni razvoj na javnoj promociji CSSP programa

Na poziv Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED, Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini učestvovala je na promociji organizacija civilnog društva koje učestvuju u Programu održivosti civinog društva. Promocija je održana 27. juna 2014. godine u Sarajevu sa ciljem predstavljanja ovog programa široj javnosti i promovisanja 22 organizacije koje će u okviru ovog programa implementirati pojedinačne projekte u 12 ključnih sektora.

Ispred sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja ACED će kao sektorski partner implementirati projekat koji će u naredene 4 godine raditi na jačanju civilnog društva uključenog u sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini. U okviru toga pružiće podrška Mreži za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, koja će biti nosilac jednog dijela aktivnosti ovog projekta. Jedan od osnovnih ciljeva biće stvoriti uslove za veći uticaj Mreže za ruralni razvoj u BiH na kreiranje i provođenje javnih politika koje su od interesa za stanovništvo ruralnih zajednica. Kroz ovaj projekat će se u naredne četiri godine raditi na osnaživanju ove mreže civilnog društva i uspostavljanju savjetodavnog tijela koje će biti sačinjeno od predstavnika javnog i privatnog sektora. Na ovaj način teži se uspostaviti efektivna međusektorska saradnja između svih aktera u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini.

Program održivosti civilnog društvaje finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, a implementatori ovog programa su Centar civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD).