Konferencija “Uspostava Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH – rezultati Cost-Benefit analize”

U okviru projekta Uspostava Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH i drugih neophodnih struktura – predstvljanje rezultata Cost-Ben­efit analize”, „Savjet za zelenu gradnju“/“Green Council“ (http://www.green-council.org/) organizuje konferenciju sa ciljem prezentacije rezultata istraživanja ukazuju na ekonomske, socijalne i druge posljedice neu­spostavljanja neophodnih struktura u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljo­privrede i ruralnog razvoja, a u smislu olakšanja i ubrzanja procesa evropskih integracija BiH.

Konferencija će se održati u Sarajevu 26. Juna 2014. (10:00-15:30) u hotelu Evropa.

Cilj konferencije jeste da na jednom mjestu okupi predstavnike institucija vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, donatora kako bi se razvila pozitivna diskusija o rezultatima istraživanja i kroz sinergijsko djelo­vanje došlo do konstruktivnih rješenja i prijedloga za sve strukture u Bosni i Hercegovini o važnim procesima eurointegracija.