IPARD obuka i priprema pilot projekata

Zajedničkom suradnjom REDAH-a i GIZ-a, a u okviru programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj njemačkog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, u razdoblju od 9. do 11. lipnja 2014. godine održana je IPARD obuka na području Hercegovine.

GIZ-ovi konzultanti, Kristijan Mavrek, Josip Bacinger i Marjan Novak, su zajedno sa polaznicima IPARD obuke i formiranim timovima 9. lipnja 2014. godine obišli potencijalne investitore na području zapadne Hercegovine i Mostara, gdje se razgovaralo o financijskim pokazateljima i procijenila njihova prihvatljivost za prijavu, zatim se razgovaralo o projekciji tehnološkog plana koji će biti osnova za investicijsku studiju. U utorak, 10. lipnja 2014. godine IPARD obuka se nastavila na području općine Prozor/Rama, prilikom čega su g. Mavrek i Novak predočili preporuke vezane za osnivanje općinske razvojne agencije kao katalizatora financiranja i realizacije potencijalnih projektnih prijedloga.

Poduzetnici i općinski službenici općina Nevesinje, Berkovići, i Ljubinje su, u srijedu 11. Lipnja 2014. godine, imali prilike dobiti osnovne informacije o IPARD-u na info danu koji je održan u Nevesinju. U razgovoru sa načelnikom Općine Nevesinje razmatrana je mogućnost formiranja Tehničkog tima za podršku poduzetnicima za pripremu prijedloga projekata. Konzultanti GIZ-a su ovom prilikom posjetili dvije kompanije sa područja Nevesinja i Bileće kako bi razmotrili uvjete i prijedloge ovih komanija za izradu poslovnog plana i prijedloga projekta za financiranje po uvjetima IPARD-a.