Organizacije civilnog društva žele više aktivizma u ruralnom razvoju

U Banja Luci je od 22. do 24. januara 2014. godine održan peti sastanak upravljačkog tijela projekta ACORD (Savez za zajednički ruralni razvoj) kojeg financira Europska Komisija i podržava švedska organizacija WeEffect. Upravljačko tijelo Projekta ACORD čine predstavnici organizacija civilnog društva koje provode projekt u Bosni i Hercegovini: ACED – Banja Luka, REDAH – Mostar, UG Nešto Više –Istočno Sarajevo i LAG Una Sana – Sanski Most.

U 2014. godini planira se u projektu čitav niz promotivnih aktivnosti, medijska kampanja koja će promovisati osnivanje mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, te sistematsko praćenje usvajanja i provođenja relevantnih zakonskih regulativa iz sektora ruralnog razvoja. Biće izvršena animacija civilnog sektora radi zajedničkog provođenja aktivnosti osnivanja mreže civilnog sektora za ruralni razvoj, koja će svojim radom uticati na brže provođenje reformi u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovo će biti postignuto uticajem na sve učesnike, a posebno pritiskom na donosioce odluka, radi provođenja postojećih strategija i zakonskih i podzakonskih akata na svim nivoima upravljanja, kao i donošenje novih mjera, strategija, inicijativa, usklađenih sa EU praksama, kao i njihova harmonizacija unutar Bosne i Hercegovine. 

U narednom periodu u okviru ACoRD projekta održaće se okrugli stolovi, radionice i drugie aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta organizacija i uspostave boljih partnerskih odnosa unutar sektora.