ODRŽAN DRUGI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 30.09.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za predstavnike organizacija civilnog društva. Predstavljene su sledeće teme:

Stručnjak 1. Dr hab. Jozef Tyburski (Department of AgroecosystemsFaculty of Environmental Management & Agriculture, University of Warmia & Mazury in Olsztyn)

Tema: Efekti pridruživanja EU na Poljske farmere

Józef Tyburski, stručnjak sa odjeljenja za agroekosisteme Univerziteta Warmia & Mazury u Olsztynu pruža uvid u efekat pristupanja EU na poljsku poljoprivredu, oslikavajući njegov pozitivan i negativan uticaj uključujući važnost šema povezanih s modernizacijom farmi.

Aspekti koje su među ostalim istakli stručnjaci su: radikalna zamjena starih, zastarjelih i dotrajalih poljoprivrednih mašina novim i modernim; specijalizacija, koncentracija i industrijalizacija proizvodnih metoda, posebno u stočarstvu i porast proizvodnje i izvoza hrane proizvedene u Poljskoj. Spomenuti negativni aspekti i izazovi: intenziviranje i povećana hemizacija poljske poljoprivrede, koncentracija poljoprivrednog zemljišta i kapitala; održavanje zemljišta farmi na kojima nema žive stoke a kojoj nedostaje organsko đubrivo, što dovodi do pada sadržaja humusa, što ih čini osjetljivijim na sušu i eroziju vode i vjetar.

Autor objavljuje potrebu za reformom ZPP-a (CAP) koja uključuje zabrinutost utvrđenu u Evropskom zelenom planu; te predlaže moguća i korisna rješenja za održivi razvoj ruralnih područja, kao što su recikliranje hranjivih sastojaka, zaštita podzemnih i površinskih voda od eutrofikacije, smanjenje koncentracije životinjske proizvodnje, strožiji standardi za dobrobit životinja i pružanje dodatnih podsticaja koji podržavaju očuvanje biodiverziteta.

 

Stručnjak 2. Wojciech Szpocinski (Development Policy Foundation)
Tema: Održivi razvoj ruralne poljoprivrede – Pregled najboljih praksi  podržanih od EU

Wojtek Szpociński, predsjednik Fondacije za razvojnu politiku, daje primjere dvije inicijative koje finansira EU – klaster projekata koji se sprovode u Poljskoj, a bave se određenim oblastima koje se odnose na poljoprivrednu proizvodnju  visoke prirodne vrijednosti: očuvanje i ponovno stvaranje močvarnih staništa u dolini Biebrza, kao jedno od područja Natura 2000 u Poljskoj i projekat Carp Valley, u vezi sa „Živim eko-zajednicama“ koji se sprovodi u Zapadnoj Malopoljskoj.

Stručnjak postavlja dilemu oko ugrožavanja očuvanja prirode i djelovanja usmjerenih na životnu sredinu promocijom lokalnih prehrambenih lanaca proizvoda na ovim prostorima. Štaviše, naglašava značaj podizanja ekološke svjesti, važnost uključivanja lokalne zajednice i saradnje između različitih aktera, stručnjak takođe predstavlja potencijal za razvoj turizma u kombinaciji sa zaštitom kulturne baštine.

 

Stručnjak 3. Prof. Dr. Rafal Wawer (The Department of Soil Science Erosion Control and Land Protection, The Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research institute)
Tema: Inovativne Poljske prakse za efektivno đubrenje i sprječavanje erozije zemljišta. Poljski IT mjerni instrumenti i precizna poljoprivreda.

Rafał Wawer, specijalista iz Odeljenja za nauku o tlu i kontrolu erozije i zaštitu zemljišta Instituta za nauku o zemlji i uzgoju biljaka, održava predavanje, kombinujući perspektive istraživača sa praktičnim uvidom farmera.

Stručnjak pruža sveobuhvatan pogled na poljske farme i ruralna područja prije i poslije pridruživanja EU, praćeno ekonomskom tranzicijom i procesom privatizacije, suočenje sa neoptimalnom situacijom kada je većina farmi bila mala i u državnom vlasništvu, veliki dio površine nije obrađivan, a mnoga zemljišta su napuštena; međutim, zasađena su nakon pristupanja uz podršku EU uplata. Dalje, prelazak sa staromodne poljoprivrede, bez hemijskih proizvoda koji se koriste za đubrenje; transformisana u intenzivniju proizvodnju, sa stvarnim trendom povećanja broja i veličine farmi. Štaviše, predstavlja kako su subvencije postale podsticaj za diverzifikovanu proizvodnju, podsticaj za osnivanje preduzeća i osnivanje novih startupa – kao inicijative za koje je vjerovatnije da će dobiti sredstva iz EU.

Autor izlaže značaj strukturnih fondova i mogućnosti pristupa programima EU, poput Fonda za ruralni razvoj, koji je bitno promijenio sliku poljskih sela i ruralnih područja, naglašavajući pristup najkvalitetnijoj opremi i stručnom znanju, značajno podizanje kvaliteta života u ruralnim oblastima, vidljivo poboljšanje komunikacione infrastrukture i ekonomskih prihoda u smislu povećanja vrijednosti uvoza i izvoza.

 

Teme su praktične i mogu biti od koristi organizacijama civilnog društva u budućem radu, jer predstavljaju prenos iskustava Poljske u iskorištenju EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Webinar je održan kao dio projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 – Nova dimenzija“, koji je sufinansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u Saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.