ODRŽAN PRVI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 22.09.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za predstavnike organizacija civilnog društva. Predstavljene su sledeće teme:

Stručnjak 1. Wojciech Szpociński (Development Policy Foundation)

Tema: Ekonomična i efikasna rješenja na poljskim farmama

Wojtek Szpociński, predsjednik Fondacije za razvojnu politiku, pružio je primjere poljskih inovacija i rješenja na farmi koja su ekonomična, a koja se lako primjenjuju i imaju direktnu korist kod poljoprivrednih preduzetnika i favorizuju razvoj ruralnih područja uopšte. Opisane studije slučaja pokazuju koristi od direktnih zaliha hrane i daju primjere djelotvornih i korisnih prilagođavanja za male farme koje značajno podržavaju povećanje proizvodnje. To mogu biti, između ostalog, inovativne, pametne poljoprivredne tehnike, kao što su precizni poljoprivredni alati i efikasne agrotehnološke metode, npr. digitalna optimizacija usjeva prikupljanjem primarnih i sekundarnih podataka, koja ih dalje integriše u procese mehanizacije. Pored toga, predstavlja efikasnost inovacija koje se oslanjaju na prenos znanja, posebno razmjenjenih u peer to peer šemi; dodatno implementiranih pod određenim posljedicama ponude i potražnje na lokalnom tržištu. Autor daje uvid u lokalne inkubatore za hranu kao socijalni poslovni model, popularan širom Evrope, koji zahtjeva relativno niske finansijske izdatke i nizak rizik, uz podršku pruženu za održivo povećanje proizvodnje i njenu sertifikaciju. Stručnjak takođe naglašava važnost pametnih, inventivnih ideja za napredne proizvode u kombinaciji sa dobrim marketinškim strategijama, koje prate trendove i fokusiraju se na nasljeđe i lokalni kontekst proizvoda kao njegovu dodatnu vrijednost.

 

Stručnjak 2. Mateusz Sękowski (Agricultural Advisory Center in Brwinów)
Tema: Jačanje međunarodne saradnje između zemalja EU za inovacije i razvoj ruralnih područja kroz sprovođenje projekata u okviru programa EU

Stručnjak iz Poljoprivrednog savjetodavnog centra u Brvinov-u predstavio je tri studije slučaja – odabrane EU, praktično orjentisane projekte: 1. Acidifikacija gnojiva, usmjerena na smanjenje gubitka azota iz stočarske proizvodnje promovisanjem upotrebe tehnika acidifikacija gnojiva; 2. Nefertiti, u vezi sa umrežavanjem evropskih farmi radi razmjene uvođenja inovacija unakrsne oplodnje kroz demonstracije; 3. Fertinnowa, fokusirana na prenos inovativnih tehnika za održivu upotrebu vode na usjevima na koje se primjenjuje fertigacija.

Sve gore pomenuto prikazuje koliko se efikasno mogu koristiti fondovi EU i koliko mogu biti korisni kada se projekti sastoje od tri sljedeća faktora: istinsko učešće poljoprivrednika od samog početka; usredsređenje na izvodljiva rješenja, koja je zaista moguće primjeniti na farmama, i na kraju, ali ne najmanje važno, fokusiranje na praktične rezultate i pristupe koji odgovaraju stvarnim potrebama farmera. To garantuje uspješne i opipljive rezultate projekata EU usmjerenih na održivi razvoj ruralnih područja.

Stručnjaci takođe predstavljaju važnost nedavnog fokusiranja na organsku poljoprivredu, zaštitu zdravlja tla, održivo korišćenje i upravljanje vodom i procesima mehanizacije, kao i razmjenu znanja tokom sprovođenja projekata.

 

Stručnjak 3. Sylwia Szparkowska (Development Policy Foundation)
Tema: Transfer inovacija na poljoprivrednom gazdinstvu i mapiranje barijera za njegovo usvajanje: poljsko iskustvo

Uvodno predavanje Sylwia Szparkovska o prednostima poljske ekonomske tranzicije nakon pristupanja EU 2004. godine, npr. promocija novih strategija koje vode ka povećanju produktivnosti i prihoda poljskih farmi, razvoj tehnologija i inovacija, zajedno sa povećanjem ekološke svijesti i integracijom poljoprivrede sa drugim sektorima, npr. biotehnologija i energetika. Stručnjak je takođe spomenuo nedostatke pristupanja, poput povećanja upotrebe hemijskih đubriva, i opisao izazove u vezi sa primjenom postulata Novog Zelenog plana, prelaskom na bio poljoprivredu i efikasnom saradnjom u mreži na mnogim nivoima: proizvodnja, prodaja, marketing.

Stručnjak predstavlja ciljeve Zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. godine, usmjerene na zdravlje potrošača i jačanje poljoprivrednog sektora, ublažavanjem uticaja klimatskih promjena i primjenom izvodljivih rješenja usmjerenih na životnu sredinu i ekoloških inovacija putem instrumenata politike EU kao što su sistemi sertifikacije ili „mehanizmi ozelenjavanja“; dalje, pružajući 2 studije slučaja analize organske proizvodnje, koje su dale zamah eksperimentisanju, uspostavljanju tržišnih odnosa, sticanju dragocjenih znanja i podrške za razvoj poslovanja na održiv način.

Prikazuje uticaj razvoja poljoprivrednog sektora na konkurentnost regiona, prirodni pejzaž, kulturu, tradiciju i ekonomiju i predstavlja dvije glavne strategije: specijalizaciju i diverzifikaciju proizvodnje, kao najvažnije podsticaje za inovacije. To je moguće prenošenjem vještina i znanja koje pružaju ruralni lideri i stručnjaci, kao i naslijeđenim znanjem iz prethodnih generacija; u kombinaciji sa ličnim karakteristikama poljskih inovativnih farmera, koji su otvorenog uma i spremni da steknu znanje i učestvuju u međunarodnoj razmjeni iskustva.

 

Teme su praktične i mogu biti od koristi organizacijama civilnog društva u budućem radu, jer predstavljaju prenos iskustava Poljske u iskorištenju EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Webinar je održan kao dio projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 – Nova dimenzija“, koji je sufinansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u Saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.