ODRŽAN ČETVRTI WEBINAR PRENOSA ISKUSTAVA IZ POLJSKE U OKVIRU PROJEKTA ‘’NEW DIMENZIONS’’ KOJI SPROVODE MRR U BIH I DEVELOPMENT POLICY FOUNDATION IZ POLJSKE

Mreža za ruralni razvoj u BiH je danas, 22.10.2020. godine u saradnji sa poljskom organizacijom Development Policy Foudation (Fondacija za razvojnu politiku) održala webinar za predstavnike organizacija civilnog društva. Predstavljene su sledeće teme:

Stručnjak 1. Milda Kraużlis

Tema: Vodeće evropske inicijative za inovacije u hrani. EIT FOOD – Pregled najzanimljivijih projekata.

Milda Kraużlis, pruža široki uvod u aktivnosti EIT Food, vodeće evropske inicijative za inovacije u hrani, koja radi na tome da prehrambeni sistem učini održivijim, zdravim i pouzdanim. Inicijativa koja okuplja tri strane „trougla znanja“: poslovanje (kompanije i MSP), obrazovne institucije i istraživačke centre. Ona ima cilj da postane globalni lider u inovacijama za sigurnu i održivu proizvodnju hrane. Vizija EIT Food je da postane vodeća evropska inicijativa koja omogućava inovatorima i preduzetnicima da razvijaju rješenja svjetske klase za društvene izazove i stvaraju rast i kvalifikovana radna mjesta.

Govornik opisuje 6 oblasti EIT-a fokusiranih na inovacije u hrani: Alternativni proteini, Održiva poljoprivreda, Ciljana ishrana, Održiva akvakultura, Digitalna sljedljivost i Kružni prehrambeni sistemi. Ona takođe predstavlja njenu misiju i strateške ciljeve: Transparentnost u lancu snabdjevanja, baveći se niskim povjerenjem kupaca u njihovu hranu; Iskrivljene prehrambene navike za stvaranje hrane koja će korisniku koristiti za zdraviju ishranu; Fragmentovan lanac snabdjevanja za izgradnju sistema prehrane koji je usmjeren na kupca; Održivost za unapređenje održivosti kroz upravljanje resursima; Praznine u vještinama – čiji je cilj obrazovanje za angažovanje, inovaciju i napredovanje i privlačenje novih talenata u prehrambenom sektoru i na kraju: Ograničena preduzetnička kultura katalizom preduzetništva i inovacija u prehrambenom sektoru.

Štaviše, stručnjak predstavlja programe, poput EIT Jumpstarter, programa pre-akceleratora koji podržava nosioce ideja (inicijative poput FeJuice iz Srbije ili FIBERBIO iz Rumunije), a predstavljaju jedinstvenu saradnju 6 EIT zajednica iz sljedećih sektora: zdravstvo, poljoprivredna hrana, energetika , sirovine, proizvodnja i urbana mobilnost; ili Vladina izvršna akademija, koja ima za cilj izgradnju međunarodne mreže kreatora politika koji rade na poljoprivredno-prehrambenim strategijama pametne specijalizacije radeći sa evropskim stručnjacima u poljoprivredno-prehrambenoj industriji i upravljanju inovacijama.

 

Stručnjak 2. Mateusz Ciasnocha
Tema: Primjeri projekata i aktivnosti vezanih za održivi razvoj poljoprivrednog sektora, biodiverziteta, inovacija i zapošljavanja

Mateusz Ciasnocha, pokazuje primjere pokretanja preduzeća i preduzetništva, uz podršku EIT Food, između ostalog: NapiFeryn BioTech, koji je razvio i patentirao tehnologiju za dobijanje prehrambenih proteina iz materijala koji je ostao nakon presovanja ulja iz uljane repice; Biotrem – poljska tehnološka kompanija koja razvija inovativan proizvodni proces posuđa i ambalaže na biološkoj osnovi od održivih organskih sirovina, poput pšeničnih mekinja, kukuruznih mekinja, nusproizvoda manioke, morskih algi, algi, a takođe i od polimera na bio bazi; SatAgro, koji teži da bude svjetska klasa, intuitivna, koja ima mogućnost napretka i pristupačna onlajn usluga koja podržava farme različitih veličina povezujući ih sa vrhunskim satelitskim nadzorom i povezanom agroanalitikom.

Stručnjak pruža uvid u dva zanimljiva programa koja vodi EIT Food: TEST FARMS, putem kojih se novoosnovana poljoprivredna preduzeća povezuju sa poljoprivrednicima kako bi im pomogli da potvrde i testiraju svoje proizvode i usluge, predstave svoje poslovanje kupcima i investitorima i podrže tehnološku transformaciju i EIT Food GROW, čiji je cilj promocija drevnih žitarica, ljekovitih i aromatičnih biljaka u tri države: Poljskoj, Italiji i Španiji.

Govornik takođe opisuje napore EIT Food-a za promociju regenerativne poljoprivrede u EU i prisutne principe regenerativne poljoprivrede: minimalna distribucija tla, raznovrsne rotacije usjeva (uključujući pokrivne usjeve), trajni pokrivač zemljišta.

 

Stručnjak 3. Aleksandra Niżyńska
Tema: Predviđanje uticaja pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor  u centralnoj i istočnoj Evropi

Aleksandra Niżyńska pruža primjere aktivnosti koje vodi ili podržava EIT Food, vodeća evropska inicijativa za inovacije u hrani. To su, između ostalog: HUB Hackathon: Future Food, koji je okupio više od 100 učesnika hackathon-a, mentora i govornika iz cijelog Baltika i Skandinavije, dok je pobjednički tim dobio karte za industrijski događaj u Nizozemskoj a jedan od pobjedničkih timova učestvovao je u nagradi EIT za inovaciju u hrani. Još jedan primjer koji pruža stručnjak je projekat EWA: Osnaživanje žena u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, čiji je cilj osnaživanje žena iz ruralnih područja da razvijaju sopstveni posao, jačanje preduzetničkih vještina među ženskom populacijom u zemljama RIS-a, traženje inovativnih ideja i postajanje ulaznom tačkom za ostale EIT Prehrambene programe za startape, obuku, mentorstvo, poslovno podučavanje i mogućnosti umrežavanja za žene preduzetnice u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Cilj programa je da motiviše preduzetnice u ranoj fazi da iskoriste svoju moć, razumiju svoju urođenu sposobnost da uspiju i prevaziđu sve prepreke, opreme ih odgovarajućim znanjem, samopouzdanjem i mrežama za uspješno pokretanje i razvoj održivog poslovanja.

Autor takođe predstavlja inicijativnu RIS stipendiju, posvećenu studentima na master programu, diplomcima i mladim preduzetnicima. Oni će otkriti svoj talenat u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, tokom sticanja praktičnih iskustava i jačanja svojih vještina vezanih za posao, uključujući analitičko razmišljanje i kreativno rješavanje problema, kada će pripravnici RIS stipendije biti angažovani u aktivnostima učenja kroz rad (interni projekti i zadaci EIT Food Partners) koje sprovodi svaka kompanija domaćin.

Govornik takođe predstavlja analizu kojom se predviđa uticaj COVID-a 19 na hranu (Food Forseight COVID 19) i faze projekta: dijagnostikovanje i sagledavanje perspektive, Mapiranje uticaja COVID-19, pravljenje scenarija, isticanje posljedica, upletenost politike i investicija u vezi sa uticajem na poljoprivredno-prehrambeni sektor u 12 zemalja RIS-a iz centralne i Istočne Evrope. Dalje, govornik je ukratko predstavio ključne mogućnosti za održivi oporavak poljoprivrednika i dobavljača ulaznih sredstava koji potiču iz izvještaja.

 

Teme su praktične i mogu biti od koristi organizacijama civilnog društva u budućem radu, jer predstavljaju prenos iskustava Poljske u iskorištenju EU fondova u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Webinar je održan kao dio projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 – Nova dimenzija“, koji je sufinansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku u Saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.