U najavi: konsultativni sastanci na ALTER projektu

U okviru projekta ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja), održaće se 5 konsultativnih sastanaka u Bosni i Hercegovini. Došlo je do manjih izmjena tako da su planirani datumi održavanja:

5.12.2016 u Mostaru

12.12.2016 u Bosanskoj Krupi

13.12.2016 u Banja Luci

14.12.2016 u Sarajevu

15.12.2016 u Tuzli

Sastanci će trajati od 10-13h. Lokacija održavanja će biti objavljena ubrzo.

Cilj sastanaka je utvrđivanje modela i mehanizama direktne saradnje organizacija civilnog društva i institucija vlasti u cilju održivog ruralnog razvoja, te u skladu sa tim izrada plana lobiranja i zagovaranja Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.

Planirani učesnici su predstavnici iz organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem, te predstavnici institucija sa područja Bosne i Hercegovine.

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte.