Lokalne akcione grupe: posjeta grupe Pays Vichy-Auvergne (14.-17. novembar 2016.)

Francuska ambasada je ugostila tri predstavnika lokalne akcione grupe “Pays Vichy-Auvergne” u okviru informativne misije tokom sedmice od 14. novembra : Didier Duboisset, predsjednik, Stéphane Zapata, direktor, i Florentin Georgescu, vođa evropskih projekata « Leader ».

Lokalne akcione grupe (LAG) su udruženja javnih ili privatnih aktera koji rade na socio-ekonomskom razvoju teritorija i njegove zajednice. Osim u Francuskoj, ove grupe su prisutne i u Bosni i Hercegovini.

U cilju davanja podrške razvoju Lokalnih akcionih grupa iz Bosne i Hercegovine i razmjeni ekspertize, francuska ambasada je organizovala seminar 15. novembra u biblioteci u Doboju, čiju je obnovu podržala Francuska.

Nekoliko udruženja je učestvovalo u ovom seminaru, a posebno LAG regije Doboj, LAG Una-Sana, LAG Devetak, PREC Živinice i Alterural.

Ovaj seminar je bio prilika za razgovor o problemima sa kojima se susreću Lokalne akcione grupe u Bosni i Hercegovini, o aktivnostima i projektima, kao i o mogućnostima za saradnju između Francuske i Bosne i Hercegovine.