Saradnja između članica MRRuBiH

Dana 7. decembra 2017. godine član Upravnog odbora Mreže za ruralni razvoj u BiH Ivica Sivrić, voditelj Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu u REDAH-u, održao je radionicu u Rogatici na temu značaja uključivanja predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u procesu izrade strategije lokalnog razvoja. REDAH je učestvovao u izradi strategija po MiPRO metodologiji u 16 opština u Hercegovini, a Ivica se na radionici se posebno osvrnuo na Strategiju razvoja opštine Čapljina i naglasio značaj učešća svih aktera u definisanju strateške platforme, razrade sektorskih razvojnih planova kao i u monitoringu i evaluaciji tokom implementacije strategije.

Predstavnici MRR u BiH su prepoznali značaj djelovanja na svim nivoima u cilju animiranja predstavnika svih sektora u procesima donošenja razvojnih dokumenata i saradnje između članica. S tim u vezi, u Akcioni plan za 2018. godinu uvrštene su aktivnosti organizovanja jednodnevnih radionica u cilju obezbjeđenja većeg učešća ruralnog stanovništva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Radionica je inicirana od strane Lokalne akcione grupe “Devetak” koja je takođe članica MRR.

Inače, Rogatica je jedna od deset opština u kojima se implementira “Projekat integrisanog lokalnog razvoja” (ILDP) uz podršku UNDP-a.