Održani treninzi u okviru Programa obuke za ruralne animatore

Projekt ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska komisija, a sprovode ga ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH Mostar, UG “Nešto Više”, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj. Projekat je podržan i od strane švedske organizacije WE EFFECT.

Program obuke za ruralne animatore je koncipiran kroz dvije komponente i ukupno šest jednodnevnih modula. Prva komponenta obuhvata četiri modula: ruralni razvoj, ruralna ekonomija, ruralna sociologija i ruralna ekologija, dok druga komponenta obuhvata module lobiranje i zagovaranja, i javne politike i javne kampanje.

Do sada su polaznici obuke uspješno prošli treninge u okviru “Programa obuke za ruralne animatore” iz modula “Ruralni razvoj” u pet opština (Banja Luka, Brčko, Mostar, Sarajevo i Bihać). Drugi trening iz modula „Ruralna ekonomija“ održan je u Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Sanskom Mostu, a u ponedeljak 13.10. održaće se i u Brčkom. Trening iz modula „Ruralna ekonomija“ u Brčkom će se održati u prostorijama Omladinskog kulturnog centra – Trg pravde br. 18, sa početkom u 09:30h, u srijedu 15.10.

Svi oni koji su uključeni i rade u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i pitanja ekonomskog razvoja, a pripadaju sektoru NVO su pozvani da učestvuju u „Programu obuke za ruralne animatore“. Sve potrebne informacije možete dobiti kontaktirajući mejl b.arambasic@aced.ba i tule@redah.ba

Više detalja o narednim treninzima koji će biti organizovani u okviru ovog programa obude biće dostupno i na web stranicama www.aced.ba i www.ruralnamreza.ba.