Održana Konferencija „Unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz međusektorsku saradnju u Bosni i Hercegovini“

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini organizovala je Konferenciju pod nazivom “Unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz međusektorsku saradnju u Bosni i Hercegovini” koja je održana u Sarajevu 19.11.2014. godine u hotelu Radon Plaza.

Na Konferenciji su učestovali predstavnici Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, druge organizacije civilnog društva, institucije nadležne za pitanja poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici privatnog sektora, te međunarodni partneri i simpatizeri pokreta ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj događaj, kojem je prethodilo široko i konstruktivno umrežavanje u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja promovisan je model Međusektorske mreže koja se sastoji od Grupacija Privatnog i Javnog sektora, kao i od Mreže za ruralni razvoj u BiH te је promovisana potreba za partnerstvom između širokog spektra aktera u ciljnim sektorima kako bi se postigao pomak i uticalo na rješavanje ključnih problema koji usporavaju rast i razvoj poljoprivrede i ruralnih sredina u Bosni i Hercegovini. 

Konferencija je rezultovala uspostavljanjem partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora tačnije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nevladinih organizacija, kao i pojedinih predstavnika privatnog sektora.

Kao jedan od ključnih zaključaka koji je proistekao iz višečasovne diskusije učesnika jeste da bi bilo poželjno da se u okviru civilnog sektora objavi javni poziv organizacijama civilnog društva da se prijave i iskažu svoj interes za uključivanje u raspravu o izradi strategije savjetodavnog rada u Federaciji BiH. 

Isto tako, institucije javnog sektora moraju intenzivirati saradnju sa Privrednim komorama, Zadružnim savezima i drugim reprezentativnim organizacijama u cilju organizacije radionica saučešćem individualnih poljoprivrednih proizvođača i postizanja veće uključenosti krajnjih korisnika (proizvođača) u davanju prijedloga za budući rad službe za pružanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH..

Projekat  održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja CSSP ARD je finansiran od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a provodi ga Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED).