Održan trening ”PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE” u okviru NAGE projekta

U ponedeljak 11.03. i utorak, 12.03.2019. godine u Istočnom Sarajevu održan je trening ”Planiranje i izvještavanje”, za predstavnike organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Treningu je prisustvovao 21 predstavnik iz 16 različitih organizacija civilnog društva aktivnih u ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini.

Na treningu su obrađene teme: Planiranje i izvještavanje u organizacijama civilnog društva; Dugoročno planiranje, programsko i projektno planiranje; Strateško planiranje, elementi strateškog plana i koraci u pripremi strateškog plana; Sadržaj strateškog plana; Analiza situacije; Spoljna i unutrašnja analiza; SWOT analiza; Definisanje vizije, misije i strateških ciljeva; Razvoj strategije; Projektno planiranje i njegova veza sa strateškim planiranjem; Analiza problema i ciljeva; Logički okvir i razvoj projektnog pristupa; Praćenje (monitoring) i izvještavanje; Indikatori praćenja (monitoringa); Pisanje izvještaja

 To je drugi od tri treninga koji obrađuju teme opšteg rada organizacija civilnog društva. Krajem marta će se organizovati trening iz oblasti finansijskog menadžmenta organizacija civilnog društve, čime će se završiti planirani set treninga.

 Trening je održen u sklopu EU finansiranog projekta ”Networking and Advocacy for Green Economy – NAGE”, koji zajednički sprovode mreže ruralnog razvoja iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Albanije i Kosova.