LAG “Devetak” i LAG “Drina” organizovali radionicu uz pomoć GIZ-a

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju  GIZ u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom (LAG) “Devetak” koja djeluje na području opština Han Pijesak, Rogatica i Sokolac, i Lokalnom akcionom grupom (LAG) “Drina”  koja obuhvata opštine Goražde, Pale/Prača i Foča/Ustikolina, organizovali su obuku na temu „Lokalne akcione grupe – koncept i praksa“. Obuka je održana 20. i 21. maja, 2014. godine, u predivnom ambijentu lovno turističkog centra u hotelu  “Bijele Vode” u Prači. Svrha treninga je bila povećanje razumijevanja o značaju, konceptu i praksi LAG-ova, razmjena dosadašnjih iskustava među učesnicima i dogovori o sljedećim koracima u djelovanju LAG-ova “Drina” i ”Devetak”. Obuku su držali treneri GIZ-aAne Fiser i Gero Višolek. Predstavnici svih šest opština koje obuhvataju ova dva LAG-a, imali su priliku da čuju iskustva predstavnika LAG-a “Savus” iz Gradiške, kao i LAG-a” Nirnberger Lend” iz Njemačke.

Nakon dvodnevnogtreninga koji je održan uz učešće konsultanata iz Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), sutradan su radni sastanak u Rogatici u Hotelu “Park” održali predstavnici pomenutih organizacija zajedno sa načelnicima opština Rogatica – Tomislav Puhalac, Han Pijesak – Ljubivoje Šupić, Sokolac – Milovan Bjelica i Goražde – Muhamed Ramović. Tema ovog radnog sastanka je bila prezentacija rada i zaključaka sa prethodno održane radionice  kao i prijedlozi za dalji rad, uključujući neophodnu podršku LAG-ovima koju treba da pruže jedinice lokalne samouprave kao osnivači LAG-ova. Načelnici su upoznati sa dosadašnjim radom i ostvarenim rezultatima LAG-ova, potencijalima koje LAG-ovi imaju u podršci ruralnom i regionalnom razvoju, kao i sa primjerima dobre prakse drugih LAG-ova iz BiH.

Kao opšte zaključke sa radionice i sastanka sa načelnicima u smislu šta treba uraditi u narednom periodu kako bismo pokrenuli naše LAG-ove, izdvajamo sljedeće aktivnosti:

  • imenovati koordinatore u opštinama koji će  trećinu svog radnog vremena raditi za LAG” Devetak” i LAG “Drina”,
  • potpisati Memorandum o saradnji šest opština i dva LAG-a,
  • kontaktirati donatorske organizacije i pregovarati sa njima o mogućnostima podrške,
  • intenzivirati ruralni i regionalni razvoj kroz povezivanje aktera na širem području istočne BiH i jačanje LAG-ove kao značajnih organizacija u tom procesu.

Načelnici su  podržali i prijedlog da se proaktivnije nastupi prema donatorima i u tom smislu su dali bezrezervnu podršku ovoj inicijativi.