“Kroz podršku GreenWorks sub-granting program realizovan i projekat „Eko (p)okret koji je realizovalo Udruženje “Green team”, Novi Grad“

U cilju povećanja aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promociju mjera zaštite zraka i zemljišta, Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, u partnerstvu sa organizacijama Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) iz Laktaša i Mreža za ruralni razvoj u BiH (MRR u BiH) iz Istočnog Sarajeva, realizuje projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta”.

Kroz GreenWorks projekat  finansijski  je podržano 12 organizacija civilnog društva širom BiH koje su realizovale projekte vezane za zaštitu životne sredine, a jedan od projekata je i projekat „Eko (p)okret koji je realizovalo Udruženje „Green team“, Novi Grad  www.gt-centar.com

Projekat je nastao iz želje da još uvijek nedovoljno afirmisano zaštićeno područje Park prirode Una, kroz partnerstvo upravljača JU Park prirode Una sa organizacijama civilnog društva i građanima, unapređuje djelovanje i daje pozitivan primjer u kontekstu odgovornog odnosa ka životnoj sredini. S obzirom na to da je riječ o novom zaštićenom području, aktivnosti su realizovane u tri smjera:

– edukativno – ka mladima i građanima,

-uspostavljanje saradnji koje mogu doprinijeti efikasnijoj zaštiti i podizanju svijesti o važnosti zaštite životne sredine uopšte,

-uspostavljanje mehanizama za dvosmjernu komunikaciju građana i upravljača zaštićenim područjem (izrada internet-prezentacije, kao i uspostavljanje pravilnika o komunikaciji koji je definisao predmetnu oblast).

Iako manja projektna inicijativa, projekat je okupio 60 direktnih korisnika koji su kroz vanprojektne aktivnosti nastavili saradnju. Kroz inicijativu su stvoreni  uslovi za iskorak po pitanju promocije srednjeg i donjeg dijela toka rijeke Une, koji se prostire na području četiri lokalne zajednice.

Realizacijom projekta je uspostavljena saradnja između  upravljača zaštićenim područjem, OCD-a i obrazovnih ustanova; Kreirana je internet prezentacija zaštićenog područja; nadograđene su administrativne procedure vezane za komunikaciju sa javnošću JU Park priride Una te realizovane edukativne kampanje.

Zaštita životne sredine je obaveza svih nas, a pozitivan primjer kroz realizaciju projekta je ekološka sekcija JU SŠĆ „Đuro Radmanović“, Novi Grad broji preko 50 učenika, što je samo po sebi pokazatelj da mladi nisu nezainteresovani, kao što se nekad može čuti, već da su spremni svojim primjerom pokazati kako izgleda ekološka svijest koju uostalom nadograđuju kroz svaku realizovanu aktivnost.

Lokalno inicirane akcije su ključ za rješavanje svih vrsta izazova, bez obzira na to kojeg obima oni bili. U okviru ove manje projektne inicijative napraviljeni su iskoraci koji će u budućnosti biti od koristi kada je u pitanju zaštita životne sredine, kako u kontekstu terenskog i obrazovnog djelovanja,   jednako tako i po pitanju vidljivosti mladog zaštićenog područja na kojem tek predstoji intenzivan rad. Posebna vrijednost je u tome što su aktivnosti nastavljene po završetku projekta, što će rezultovati novim inicijativama koje objedinjuju zaštitu životne sredine i obrazovanje.

     

Projekat “GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta” finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD-a u različitim oblastima, a  sufinansiraju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Republike Srpske, Grad Tuzla, Grad Cazin i Grad Laktaši.