Javni poziv za učlanjenje u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini

Osnovana Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini je pozitivan iskorak u sveobuhvatnom procesu ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Mreža postoji od aprila 2014. godine i trenutno broji 18 organizacija od čega je 13 organizacija civilnog društva, a preostalih 5 organizacija čine Lokalne akcione grupe. Mreža za ruralni razvoj u BiH je ozbiljan partner javnom sektoru u kreiranju politika, te koristan alat civilnog društva koji doprinosi radu javnog sektora.

Kako bi civilni sektor bio prepoznat kao ozbiljan partner javnom sektoru u oblasti ruralnog razvoja, organizacije civilnog društva moraju imati određene kompetencije u tom sektoru i transparentnost u svom radu. Civilni sektor u Bosni i Hercegovini je snažan u kvantitetu, ali potrebno je još raditi i osigurati snagu civilnog sektora i u kvalitetu. Sa ciljem daljeg jačanja civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini objavljuje

JAVNI POZIV

za učlanjenje u Mrežu za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, i to kroz ulogu punopravnog ili člana bez prava glasa. Svaka pravna osoba registrovana kao udruženje ili fondacija u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, a koja prihvata Statut i ciljeve Mreže radi ostvarivanja svojih interesa u Mreži, može biti punopravan ili član bez prava glasa Mreže, ako se po svojoj djelatnosti bavi ruralnim razvojem u Bosni i Hercegovini.

S toga, ovom prilikom, pozivamo sve organizacije koje se bave aktivnostima i provođenjem  projekata u sektoru ruralnog razvoja da popunjen zahtjev za članstvo pošalju na jednu od mail adresa: m.savic@aced.org.batule@redah.ba ili koordinator@ruralnamreza.ba, i na taj način iskažu interes u jačanju kapaciteta odnosno u radu i razvoju Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev za članstvo možete preuzeti ovdje.

Pročitati prava i obaveze punopravnih i članova bez prava glasa, kao i kriterijume za članstvo u Mreži možete ovdje.

Kako bismo Vaš zahtjev za članstvo u Mreži uzeli u razmatranje potrebno je da Vašu organizaciju registrujete u bazu organizacija koja se nalazi na web stranici Mreže www.ruralnamreza.com odnosno na http://ruralnamreza.com/Login1.aspx?ReturnUrl=%2f.

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Marina Savić

Telefon: 051/325-610, 065/741-323. m.savic@aced.org.ba

Himzo Tule

Telefon: 036/480-936, 063/295-767. tule@redah.ba